Autor:
Pixabay

Privaatsus ja jälgimine

Privaatsus on enese kehtestamise ja oma identiteedi loomise esmatähtis tingimus, niisiis kuulub see iga inimese fundamentaalsete õiguste hulka. Arvutitehnoloogia areng toob kaasa varasemast tõhusamad võimalused seda õigust rikkuda. Probleemid privaatsuse kaitsmisel kerkivad näiteks esile seoses riigi või ettevõtete vajadustega. Kas inimesed peaksid loobuma oma privaatsusest, et saavutada mõnd üldist hüve?

Meditsiiniliste ja kriminaalkaristuse kohta käivate andmete kogumine võib tuua ühiskonnale palju kasu, kuid kätkeb samal ajal ka ohte: problemaatiline on andmekogujate usaldusväärsuse tagamine, kuna alati esineb võimalus, et andmed lekivad. Millist tähtsust omab privaatsuse kui väärtuse seisukohalt asjaolu, et isik on andnud nõusoleku oma isiklike andmete säilitamiseks, teisisõnu, kas privaatsust rikutakse vähem, kui on olemas inimese luba tema andmeid andmebaasis hoida?

Iga telefonikõne, internetikülastus või pangakaardiga sooritatud makse jätab jäljed, mille abil võib kokku panna kuvandi inimese eelistustest, eluviisist, tema tegevusest. Nii jääb privaatsusest üsna vähe järele. Kas asutustel, mis omavad võimu niiviisi indiviide jälgida, on moraalne õigus seda teha? Kas õigustatus suureneks, kui jälgmine oleks põhjendatud näiteks riiklike julgeolekukaalutlustega?

Elektrooniline jälgimine võib aset leida ka näiteks asutusesiseselt, kui soovitakse hoida silma peal töötajate tegemistel ja harjumustel ning mõõta nii ettevõtte produktiivsust. Eetilises plaanis peaksid tekkima järgmised küsimused: kui suured on tööandja õigused töötajate tegevust jälgida; kas tööandja tohib lugeda töötaja e-kirju, uurida, mida töötaja arvutiekraanile tipib või milliseid veebilehti tööajal külastab; mida arvata tööandjast, kes lisaks tööga seotud elektroonilisele postile hoiab silma peal ka töötaja isiklikul kirjavahetusel ning jälgib väga täpselt, mida töötaja väljaspool tööaega ette võtab ning kellega suhtleb?

Lisaks

2007. aasta veebruaris keelas Saksamaa kohus jälgimistarkvara paigaldamise arvutitesse. Jälgimisseadmete paigaldamine oli üks abinõu, mille Saksa valitsus plaanis terrorismi vastu võitlemiseks kasutusele võtta. Kohtuotsuses kirjeldati, kuidas politseinikud kopeerisid salaja paigaldatud seadmetega terrorismis kahtlustatavate eraisikute arvutitest andmeid ning kasutasid neid uurimiseks ja analüüsiks. Edaspidi on kahtlusalustel õigus nõuda kaitsja kohalviibimist nende arvutiandmete läbiotsimisel.

Küsimusi:

  • Kas kohus toimis privaatsust väärtustades õigesti?
  • Kas praegust terrorismiohtu arvestades oleks seadus pidanud olema teistsugune?
  • Kuigi igal inimesel on üldiselt õigus privaatsusele, kas on olemas tähtsamaid väärtusi, mis privaatsuse kõrvale võiksid tõrjuda?
  • Kas on võimalik, et globaalsed ohud (terrorism, keskkonnakatastroofid) saavutavad nii suured mõõtmed, et valitsusepoolset elektroonilist jälgimist võiks pidada moraalselt õigustatuks?

 

Vaata veel näitejuhtumeid:

12.10.2010 Timothy Garton Ash. Taasta oma privaatsus. (EPL)

25.02.2009 Nokia käsi nuhkimisseaduse taga? (EPL)

VÄITEKIRJAD JA UURIMUSED

Lõhmus-Ein, K. Eraelu ja selle elementide õiguslik kaitse. Magistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 2004

Šmidt, A. Ajakirjanduslik sõnavabadus ja vastutus eraellu sekkumise eest. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 2005

Tikk, E. Informatsioonilise enesemääratlemise rahvusvahelis-õiguslik raamistik, sisustamine Eesti õiguses ja selle praktilisest kohaldamisest veebikeskkonnas. Magistritöö. Tartu Ülikool, õigusteaduskond, 2004

ARTIKLID

Kikkas, K. Inimene võrgus – mõned mõtted võrgusuhtluse erijoontest. A & A, 2001, nr. 3

Kooli, R. Seinteta telk keset Tammsaare parki. Eesti Päevaleht Online, 16.10.2007

Lamp, D. Blogi andis mulle pulmakleidi, aga viis ära peigmehe. Eesti Ekspress, 24.07.2008

Tamvere, L. Andmekaitse on patsiendi konfidentsiaalsuse tagamine. Quintessenz Eesti, 2000, nr 1

Tikk, E. Privaatsus internetis – kellele ja milleks? Arvutimaailm, 2001, nr 5

Töötajal tuleb lubada tööajal eraasjadega tegeleda. Postimees Online, 12.03.2007

Vabar, M. Kuidas hoiduda identiteedivargustest. Arvutimaailm, 2006, nr 2

Vare, J. Keegi luurab selja taga. Arvutimaailm, 1999, nr 10

Vare, J. Kiirus ja privaatsus ennekõike. Arvutimaailm, 1999, nr 10

Volberg, M.; Eenmaa, H. Tehnoloogia ja eetika. Simm, K. (koost), Praktilise eetika käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023.

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Bennett, C. J. Privacy Advocates: Resisting the Spread of Surveillance. MIT Press, 2008

Burgess, P. J. Handbook of New Security Studies. Routledge, 2009

Carroll, J. M. Confidential Information Sources: Public and Private. Butterworth-Heinemann, 1991

Colarik, A. M. Cyber Terrorism: Political and Economic. IGI Publishing, 2006

DeCew, J. W. In pursuit of privacy: law, ethics, and the rise of technology. Ithaca: Cornell University Press, 1997

Ess, C. Digital Media Ethics. Polity, 2009

Freeman, L.; Peace, A. G. Information Ethics: Privacy and Intellectual Property. IGI Global, 2005

Inda, J. X. Targeting Immigrants: Government, Technology, and Ethics. Blackwell Publishing, 2005

Janczewski, L. J.; Colarik, A. Cyber Warfare and Cyber Terrorism. Information Science Reference, 2007

Leenes, R. E.; Hert, P.; Koops, B.-J. Constitutional Rights and New Technologies: A Comparative Study. Asser Press, 2008

Lyon, D. Theorizing Surveillance: The Panopticon and Beyond. Willan Publishing, 2006

Lyon, D. Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk and Automated Discrimination. Routledge, 2002

Lyon, D. Surveillance Studies: An Overview. Polity Press, 2007

Lyon, D.; Bennett, C. Playing the Identity Card: Surveillance, Security and Identification in Global Perspective. Routledge, 2008

Monahan, T. Surveillance and Security. Routledge, 2006

Mordini, E.; Green, M. Identity, Security and Democracy: The Wider Social and Ethical Implications of Automated Systems for Human Identification. IOS Press, 2008

Muller, B. Security, Risk and the Biometric State: Governing Borders and Bodies. Routledge, 2009

Pickering, S.; Weber, L. Borders, Mobility and Technologies of Control. Kluwer Academic Publishers, 2006

Pourciau, L. J. Ethics and electronic information in the twenty-first century. West Lafaytte: Purdue University Press, 1999

Nissenbaum, H. Privacy in Context. Stanford University Press, 2009 

Prost, A.; Vincent, G. A history of private life, V. Riddles of identity in modern times. Cambridge; London, 1991

Rannenberg, K.; Royer, D.; Deuker, A. Future of Identity in the Information Society. Springer-Verlag, 2009

Rosenberg, B. C.; Garfinkel, S. RFID: Applications, Security, and Privacy. Addison-Wesley Educational Publishers, 2005

Rössler, B. Privacies: Philosophical Evaluations. Stanford: Stanford University Press, 2004

Salter, M. B. Politics at the Airport. University of Minnesota Press, 2008

Schaub, M. Y. European legal aspects of e-commerce. Groningen: Europa Law, 2004

Strandburg, K.; Raicu, D. Privacy and Technologies of Identity: A Cross-Disciplinary Conversation. Springer-Verlag New York, 2005

Subramanian, R. Computer Security, Privacy and Politics: Current Issues, Challenges and Solutions. IRM Press, 2008

Webb, M. Illusions of Security: Global Surveillance and Democracy in the Post-9/11 World. City Lights Books, 2006

Westin, A. F. Privacy and freedom. New York: Atheneum, 1968

Zureik, E.; Salter, M. B. Global Surveillance and Policing: Borders, Security, Identity. Willan Publishing, 2005

AJAKIRJAD

Computers in Human Behavior

The Information Society

MUUD MATERJALID

CASPIAN, Position statement on the use of RFID on consumer products.

Papers, Please! - The Identity Project

Stanford Encyclopedia of Philosophy:
Search Engines and Ethics
Privacy and Information Technology

Marvet, Peeter Minu andmed on minu omad ettekanne 26.01.2007 toimunud konverentsil „Isikuandmete kaitse ja E-Riik“

Vaata ka: digitaalne terviselugu, eetika ettevõttes

 

Päisefoto: Pete Linforth, pixabay.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi