Autor:
Õnne Allaje-Kukk / Tartu Ülikooli eetikakeskus

Eesti rahva väärtuste mäng

„Eesti rahva sada valikut. Arutelumäng väärtustest“

Milles mäng seisneb?

„Eesti rahva sada valikut“ on arutelumäng väärtustest, mis aitab tõsiseid ja vähemtõsiseid küsimusi pingevabalt ja lustakalt arutada. Mäng on haridusliku eesmärgiga ja mõeldud laiale ringile: teismelistest eakateni, talupidajast pealinna elanikuni ja selle mõte on õhutada arutelu erinevate inimeste vahel ning soodustada iseenda ja üksteise paremat mõistmist, arendades sealjuures argumenteerimisoskust.

Image
Eesti rahva väärtuste mängu raamat

Ühe laudkonna suuruseks sobib 3–6 mängijat. Gruppe võib olla rohkem. Mängukomplekti kuuluvad juhtumite raamatud ja mängukaardid (tüübikaardid ja numbrikaardid).

Mänguolukorrad on tavalised Eestis ette tulevad valikukohad perekonna, kogukonna, lastega seotud ja üldisematel teemadel. Igasse olukorda on peidetud väärtusdilemma ja lojaalsusvalik. Lahendusvariantidena on mängu tegijad välja pakkunud valikuid, mis kõik võiksid põhimõtteliselt olla sobivad, küsimus on isiklikus eelistuses. Mängijad saavad teadlikumaks, millist laadi moraalset mõtlemist nad oma otsustes eelistavad.

Mängu saab mängida ka digitaalselt

Kust mängu saab?

Vaata uudist (31.10.2023): Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega

Taust

Varem on TÜ eetikakeskus väärtuste teemalisi mänge välja töötanud õpetajatele, õpilastele ja arstidele. Ligilähedast metoodikat oleme edukalt kasutanud muuseumitöötajate, kaitseväelaste, ministeeriumitöötajate, teadlaste, raamatukogutöötajate, ülikooli töötajate, lasteülikoolide ja teiste gruppidega. Õpetajate ja tervishoiutöötajate mängude väljatöötamisel oli meile abiks Implement Inscape OÜ.

Vaata, kuidas lauamängu mängiti 2018. aasta Arvamusfestivalil