2011 ettekanded

3. mai 2011

Töökiusamine Eestis. Merle Tambur

5. aprill 2011

Mõtisklusi eetikast. Vilve Kalda

Kodanikuühenduste eetiline mõõde. Kristina Mänd

9. november 2011

Naiste roll ja õigused islami algallikates. Kätlin Hommik-Mrabte

22. november 2011

Usaldada või mitte usaldada? Vikipeedia ja teabemanipulatsioon. Jevgenia Dotsenko

 

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi