Autor:
Pexels.com

Bioeetika

Bioeetika mõiste võeti kasutusele Ameerika Ühendriikides 1970. aastatel tähistamaks uut valdkonda, mis toob välja bioloogias ja elusteadustes esile kerkivad moraalsed, sotsiaalsed ning poliitilised probleemid. Nende otseselt või kaudselt inimeste heaolu puudutavate eetiliste probleemide uurimiseks kasutatakse moraalifilosoofia printsiipe. Tegemist on valdkonnaga, mis seob ühelt poolt bioloogia teadmised ja rakendused ning teiselt poolt inimeste väärtussüsteemid.

Bioeetika terminit on võimalik mõista mitmel erineval moel. Seda võib näha kui valdkonda, mis käsitleb kitsalt bioloogia ning biotehnoloogia eetilisi küsimusi. Samas võib see mõiste hõlmata lisaks ka meditsiinieetika probleeme ning teatud osa keskkonnaeetika probleemidest. Laias tähenduses käsitatakse bioeetikat ennekõike Ameerika Ühendriikides ning teistes ingliskeelsetes riikides, kus bioeetika all mõistetakse ka meditsiinieetikat.

Eetikaveebis kasutatakse bioeetikat ennekõike kitsas tähenduses, mistõttu on bioeetika ja meditsiinieetika eraldi alavaldkondadeks jaotatud.

Sisujuht

Bioeetika väärtusküsimused puudutavad sõnastatud väärtusi ja printsiipe ning globaalse bioeetika võimalusi.

Biotehnoloogia“ alavaldkonnas käsitletakse probleeme, mis tekivad elusorganismide kasutamisel inimeste heaks.

Hea uue maailma“ teemast leiate materjale maailma muutmise – kloonimise, eugeenika, disainerbeebide jms – kohta.

 

Päisefoto: pexels.com

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega