Autor:
Pexels.com

Haridus ja eetika

Hariduse ja eetika valdkond seostub eelkõige õpetaja eetikaga. Õpetajaamet vastab professiooni tunnustele selle sõna kitsamas tähenduses (vt kutse-eetika) ning seega on õpetajate eetika väga oluline.

Siiski ei saa õpetamise eetika kohta käiva materjali hulka ei Eestis ega ka mujal maailmas kahjuks võrrelda valdkondadega nagu meditsiinieetika või ärieetika. Mujal maailmas on rohkem esile toodud akadeemilist eetikat: eetikaküsimusi akadeemilistes õppe- ja uurimisasutustes, näiteks ülikoolides.

Sisujuht

Siia rubriiki on koondatud mitmesugused haridusvaldkonda eetika vaatenurgast puudutavad küsimused. Õpetajate endi tegevusega seonduvaid küsimusi tutvustatakse „Õpetaja eetika“ teemas.

Kooli ja eetika“ alateemasse koondatud materjal käsitleb koolisisese õhkkonna ja suhete, juhtimise ning õppekorraldusega seotud eetilisi probleeme.

Hariduse ja ühiskonna“ valdkond puudutab hariduse planeerimise ja korraldamiseeetilisi aspekte ning hariduse ja ühiskonna väärtushinnangute vastastikmõju.

Moraalikasvatuse“ rubriigis uuritakse aga, kuidas oleks võimalik lapsi ja noori moraalselt soovitavas suunas arendada.

 

Päisefoto: Pixabay/Pexels

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi