Autor:
Karolina Grabowska, pexels.com

Koolitus „Õppemeetodid väärtuskasvatuses“

Täienduskoolituse eesmärk on julgustada õpetajaid kasutama aktiivõppemeetodeid väärtuskasvatuses kaasava hariduse toetamiseks ning toetada õpetajaid õpilaste väärtusarutelude suunamisel ja juhtimisel, eesmärgiga toetada õpilaste väärtusalast refleksioonioskust.

Koolituse teemad:

Lastega filosofeerimine  - lastega filosofeerimise olemus ja tähtsus õppeesmärkide täitmisel. Filosoofilise arutelu käivitamine.
Väärtusarutelude juhtimine klassiruumi väärtuste toetamiseks.
Vaikuseminutid - vaikuseminutite harjutuste eesmärgid ja toime, seos uue õpikäsitusega.

Õpiväljundid:

  • oskab rakendada aktiivõppemeetodeid väärtuskasvatuse võtmes
  • näeb erinevaid võimalusi väärtuskasvatusega tegelemiseks (ainetunnis, tunniväliselt)
  • toetab õpetaja kui väärtuskasvataja rolli reflektsiooni
  • aitab õpetajatel  analüüsida ja planeerida oma tööd laiemalt kooli väärtusarenduslikus kontekstis

 

Koolituse maht: 7 tundi

Tellimuskoolitus: kogu koolipere koolitus

Koolituse läbinutele väljastatakse Tartu Ülikooli tunnistus.

Täiendkoolituse maksumus

Koolituse maksumus sõltub osalevate inimeste arvust. Koolituse maksumus ei sisalda ruumide renti, kohvipause ega lõunasööki.

Koolituse tellimine

Koolitusi on võimalik tellida Tartu Ülikooli eetikakeskuse kaudu. Hinnapäringut saates palun andke teada, kui palju on osalejaid ning kus ja millal koolitust planeerite.

Saada koolituse hinnapäring
Nele Punnar
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
projektijuht 0,8 k
Jakobi 2-329
+372 5384 8320
Nele Punnar
Filosoofia ja semiootika instituut
Tartu Ülikooli eetikakeskus
projektijuht 0,8 k
Jakobi 2-329
+372 5384 8320
Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi