Autor:
Engin Akyurt, pexels.com

Hea kooli ja lasteaia mudelid

Hea kooli mudeli eesmärk on sõnastada, mis iseloomustab head kooli, ning leida tunnused, mis näitavad nende aspektidega tegelemist. 

Kuigi fookus on seatud hindamise-küsimusele, sisaldab see endas ka küsimusi: milline on hea kool? Mille järgi me saame aru, et tegemist on hea kooliga? Neile küsimustele vastamise ning ühise kokkuleppimise järel on võimalik sõnastada, kuidas tuleks hea kooli tööd hinnata ning tunnustada. 

Laiem eesmärk on koolide õiglane hindamine ning koolide motiveerimine arenguks. Tartu Ülikooli eetikakeskust ja paljusid koostööpartnereid motiveerib mudelit looma soov näidata, et õpitulemuste alusel koostatud koolide pingeread on ühekülgsed või lausa kahjulikud, pärssides nii arengut kui koostööd.

Hea kooli mudel

Hea lasteaia mudel

Klassijuhataja mudel

Lasteaia rühmaõpetaja mudel

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi