2014 ettekanded

10.–11. detsember 2014

How to prevent bullying and ensure safe relationships between children. Christina Salmivalli

Laste kokkupuuted koolikiusamisega. Anna Markina

Kiusamisvaba haridustee. Kristi Liiva, Kristiina Treial

Kuidas kiusamine lapsele mõjub? Piret Visnapuu-Bernadt

Väärtused ja väärtusarendus kiusamisvabas koolis. Hea kooli rajaleidja konkursitööde näitel. Halliki Harro-Loit, Helen Toming, Katrin Velbaum

Väärtused ja väärtusarendus kiusamisvabas koolis.
Tunnustatud koolid.

Margit Sutrop

Soovitame lisaks lugeda:

Markina, Anna; Šahverdov-Žarkovski, Beata. Eesti alaealiste hälbiv käitumine. Tallinn, Tartu Ülikooli õigusinstituut, Justiitsministeerium 2007

Lastekaitse Liit. Kokkuvõte uuringust "Laste ja noorte osalus ja kaasamine koolis". Tallinn 2014

 

Konverentsi videosalvestus

Juhatab Triin Käpp (Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht)

Avasõnad, professor Margit Sutrop (Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja)

Tervitus, Indrek Teder (Eesti Vabariigi õiguskantsler, lasteombudsman)

Tervitus, Irene Käosaar (Haridus- ja Teadusministeeriumi üldosakonna juhataja)

Kiusamine kui probleem. Kuidas tagada turvalised suhted laste vahel. Praktikate areng maailmas, professor Christina Salmivalli (Turu Ülikool)

Laste õigused, professor Suvianna Hakalehto-Wainio (Ida-Soome Ülikool)

Juhatab Margus Saks (Tartu Ülikooli eetikakeskuses koolitaja)

Väärtused ja väärtusarendus kiusamisvabas koolis. Hea kooli rajaleidja konkursitööde näitel, professor Margit Sutrop (Tartu Ülikooli eetikakeskus)

Väärtused ja väärtusarendus kiusamisvabas koolis. Hea kooli rajaleidja konkursitööde näitel, professor Halliki Harro-Loit (Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut)

Auhindamine. Hea kooli rajaleidja märgi üleandmine. Väärtuskasvatuse kooli/lasteaia karikate üleandmine. Lapsevanemate raamatu "Kuidas oma lastele väärtusi õpetada?" esitlus

Juhatab Margus Saks (Tartu Ülikooli eetikakeskuses koolitaja)

Liikumine kiusamisvaba haridustee suunas. Kiusamisvaba haridustee koalitsiooni liikmete tutvustus (Lastekaitse Liit, SA Kiusamise Vastu, MTÜ Noorteühing TORE), Kristiina Treial ja Kristi Liiva (SA Kiusamise Vastu)

Paneeldiskussioon: Kiusamisvaba haridustee - kuidas sinna jõuda? Arutelu juhib Kristi Paron (Õiguskantsleri Kantselei) Panelistid: Signe Aus, Helen Toming, Kirstel Päll, Kristi Liiva, Maritn Medar.

Sissejuhatus teise päeva (moderaator Liina Vaher ja prof Margit Sutrop)

Eesti olukord kiusamisega koolis: mida näitavad uuringud? Anna Markina (Tartu Ülikooli õigusinstituut)

Küsimused

Kuidas kiusamine lapsele mõjub? Piret Visnapuu-Bernadt (Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskus)

Moderaator Airene Vaike Kumari

Kahekõne: mida eri osapooled saavad teha kooli muutmiseks kiusamisvabaks?
Intervjueerib Rain Kooli (Eesti Rahvusringhäälingu arvamustoimetaja)
Õpilased - Mairo Järv (Tartu Tamme Gümnaasium, MTÜ Noorteühing TORE),
Rebeca Žukovits (Adavere Põhikool, MTÜ Noorteühing TORE)

Õpetaja - Jelena Kuštšenko (Kadrioru Saksa Gümnaasium)

Tugispetsialist - Triin Kahre (Tallinna Euroopa Kooli psühholoog, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esimees)

Lapsevanem - Rasmus Rask (ettevõtja, SA Kiusamise Vastu juhatuse liige)

Koolijuht - Kädly Künnap (Turba Kooli direktor)

Koolipidaja - Toomas Liivamägi (Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja asetäitja)

Intervjuu õpilastega "Kes on hea direktor?"

Intervjuu õpilastega "Kes on hea klassikaaslane?"

Intervjuu õpilastega "Kes on hea õpetaja?"

28. november 2014

Hent Kalmo

Anu Realo

Lauri Mälksoo

Jaan Sootak

Indrek Teder

Margit Sutrop

Paneeldiskussioon: Andres Anvelt, Jüri Adams, Rein Lang ja Märt Rask.

27. september 2014

Margit Sutrop

Anna Kusser

21. august 2014

Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse ühisseminar Tartu koolidele.

Hea kool kui väärtuspõhine kool, Margit Sutrop

Kuidas kujundada kooli mainet? Margit Keller

Kuidas hea kooli rajaleidja konkursil osalemine aitab koolil leida oma tugevused ja neist teada anda? Kahe kooli kogemus:

Väärtustest Saku Gümnaasiumis, Ulvi Läänemets

Tabivere Gümnaasium - väärtuskasvatuse kool 2013, Piret Siivelt

 

 

Tervitussõnad, Mart Laidmets

Teel hea lasteaia poole. Margit Sutrop

 

Lasteaiaõpetaja rollist. Halliki Harro-Loit

 

2013. aastal TÜ eetikakeskuse konkursil „Hea lasteaia rajaleidja” väärtuskasvatuse karika saanud lasteaedade ettekanded teemal „Hea lasteaed. Väljakutsed ja võimalused“:

Tallinna Linnupesa Lasteaed, Merle Toompark

Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed, Triin Andreas

Lastekeskus Midrimaailm. Lemme Niibo

 

II. osa Mis iseloomustab head lasteaeda?

Heas lasteaias tegeleb õpetaja eneserefleksiooniga. Airene Vaike Kumari

 

Hea lasteaed lähtub lapse arengulistest vajadustest ja loovuse toetamisest. Külvi Teder

 

Hea lasteaed on kiusamisvaba, Merit Lage

Hea lasteaed hoiab au sees eestlaste juuri ja identiteeti ning kannab eestlaste traditsioone. Merike Mitt

 

Hea lasteaed teab lastevanemate ootusi lasteaiale ning suhtleb efektiivselt lapsevanematega. Anu Ratas

 

Hea lasteaed kujundab lapses oskust arutleda ning oma mõtetes ja tunnetes selgusele jõuda. Egle Säre

 

 Lastega filosofeerimise töötoa slaidid. Egle Säre

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi