Hea kooli käsiraamat (2017)

Koostajad: Margit Sutrop, Helen Toming, Tiia Kõnnussaar

Image
Hea kooli käsiraamat book cover

Toimetajad: Tiia Kõnnussaar, Liisi Veski, Helen Toming, Mari-Liisa Parder

Keeletoimetaja: Liisi Veski

Korrektuur: Liisi Veski, Nele Punnar, Mari-Liis Nummert, Laura Lilles-Heinsar, Jaana Eigi, Õnne Allaje

Kujundus ja küljendus: Maarja Roosi, Tartu Ülikooli multimeedia talitus

Autoriõigus: Tartu Ülikooli eetikakeskus ja autorid 2017

Väljaandja: Tartu Ülikooli eetikakeskus

Kirjastaja: Eesti Keele Sihtasutus

Trükitud AS Pakett trükikojas

Raamatu väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 20092013“ jätkuprogrammi 20152020 raames.

Käsiraamatu veebiversioon

Kool on justkui elusorganism, mis on pidevas arengus ja muutumises. See on paljude osapoolte looming. Seetõttu ei saa ei õpetaja ega õpilane, koolijuht ega lapsevanem üksi anda ammendavat vastust nii filosoofilisele kui ka praktilisele küsimusele, milline on hea kool. See vastus saab sündida koostöös.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on koostöös ekspertide ja praktikutega nüüd välja andnud „Hea kooli käsiraamatu“. Kõigepealt kutsusime kokku ümarlauad: eetikakeskuse seminariruumis said kohvitassi taga kokku ja arutlesid kirglikult kooli üle nii koolipidajad kui lapsevanemad, sotsiaalpedagoogid ja koolipsühholoogid, õpetajad ja õpilased, koolijuhid ja abipersonal, huvijuhid ja raamatukoguhoidjad. Arutlesime üheskoos, mis peab heas koolis kindlasti olema.

Nende kohtumiste tulemusel sai hea kooli käsiraamat oma kuju ja sisu. Lugeja leiab raamatu kaante vahelt meie parimate haridusekspertide analüüsivaid artikleid koolielu sõlmpunktide kohta. Samuti avaldame raamatus tähelepanekuid ümarlauavestlustelt, intervjuusid praktikutega – õpetajate, koolijuhtide jt koolipere liikmetega – ning hea kooli ja hea lasteaia konkursitööde väljavõtteid.

Head lugemist ja kaasamõtlemist!

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi