Õpetaja- ja kõrghariduse keskus

EST
Äli Leijen
Äli Leijen
keskuse juhataja, õpetajahariduse professor
PhD
Jakobi 5-B322
Katrin Saks
Katrin Saks
haridusteaduste kaasprofessor
PhD (haridusteadus)
+372 5860 3222 (3002)
Jakobi 5-B322
Mari Karm
Mari Karm
kõrgkoolipedagoogika kaasprofessor 0,5 k
PhD (kasvatusteadused)
Jakobi 5-B232
Liina Lepp
ülddidaktika kaasprofessor
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B321
Karmen Kalk
Karmen Kalk
haridusuuringute lektor 0,5 k
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B230
Gerli Silm
Gerli Silm
haridusuuringute lektor
PhD (haridusteadus)
Jakobi 5-B230
Pihel Hunt
Pihel Hunt
õpetajahariduse nooremlektor
MA (kasvatusteadused)
+372 522 4325 (6465)
Jakobi 5-B230
Pille Nelis
Pille Nelis
haridusteaduste nooremlektor
MA (hariduse juhtimine)
+372 516 9397
Jakobi 5-B320
Liisi Pajula
õpetajahariduse nooremteadur 0,8 k
MA (õppimise ja õpetamise juhtimine)
Jakobi 5-B319
Kerli Kõiv
Kerli Kõiv
haridusteaduste nooremteadur 0,3 k
MA (haridusinnovatsioon)
Kõue Heintalu
haridusteaduste nooremteadur
MA (haridusinnovatsioon)
Jakobi 5-B154
Tiiu Leibur
haridusteaduste nooremteadur 0,5 k
mag (koolikorraldus)
Jakobi 5-B154