Õpetajate seminar

EST
ttc@ut.ee
Krista Uibu_haridusteaduste instituut
Krista Uibu
juhataja, algõpetuse professor
PhD (pedagoogika)
+372 520 8579
Jakobi 5-A301
Merle Taimalu
Merle Taimalu
alushariduse kaasprofessor
PhD (pedagoogika)
+372 5438 0498
Jakobi 5-A305
Maarja Sõrmus
Maarja Sõrmus
matemaatika didaktika nooremlektor 0,75 k, haridusteaduste nooremteadur 0,25 k
MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
Jakobi 5-A302
Irja Vaas
Irja Vaas
käsitöö ja kodunduse didaktika nooremlektor
mag (koolikorraldus)
+372 5885 3424
Jakobi 5-B238
Kristel Ruutmets
Kristel Ruutmets
inglise keele algõpetuse nooremlektor
MA (inglise keel ja kirjandus)
Jakobi 5-A205
Esta Sikkal
algõpetuse didaktika ja praktika nooremlektor
MA (saksa keel ja kirjandus)
Jakobi 5-A204
Kaire Jõgi_haridusteaduste instituut
Kaire Jõgi
loodusteaduste didaktika nooremlektor
MSc (bioloogia didaktika)
+372 737 6455
Jakobi 5-A203
Külli Hiiemäe-Metsar_haridusteaduste instituut
Külli Hiiemäe-Metsar
algõpetuse nooremlektor 0,4 k
MBA (ärijuhtimine (finantsjuhtimine))
Aigi Kikkas_haridusteaduste instituut
Aigi Kikkas
loodusteaduste didaktika nooremlektor
MSc (bioloogia didaktika)
+372 737 6458
+372 5304 4009 (6458)
Jakobi 5-A203
Tiia Krass
inglise keele algõpetuse nooremlektor
mag (koolikorraldus)
Jakobi 5-A205
Heily Leola
Heily Leola
alushariduse nooremlektor 0,75 k
MA (koolieelse lasteasutuse pedagoog)
Jakobi 5-A305
Mari Niitra
Mari Niitra
lastekirjanduse nooremlektor 0,8 k
MA (semiootika ja kulturoloogia)
Jakobi 5-A204
Evi Saluveer
Evi Saluveer
inglise keele algõpetuse õpetaja 0,4 k
MA (inglise keel ja kirjandus)
Jakobi 5-A205
Leesi Peedumäe
Leesi Peedumäe
matemaatika algõpetuse õpetaja 0,5 k
MA (matemaatikaõpetaja)
Jakobi 5-A302
Ave Avalo
Ave Avalo
kunstiõpetuse õpetaja 0,8 k
MA (kunst)
Jakobi 5-B238
Karin Konksi
Karin Konksi
haridusteaduste nooremteadur 0,66 k
MA (klassiõpetaja)
Jakobi 5-B154
Kristi Pikk
Kristi Pikk
õpetajahariduse nooremteadur 0,5 k
MA (põhikooli mitme aine õpetaja)
Jakobi 5-A302