Õppekorraldus- ja kvaliteeditalitus

EST
Ülle Hendrikson
õppekorraldus- ja kvaliteeditalituse juhataja
+372 737 5623
+372 518 5919 (5623)
Ülikooli 18-136
Ene Voolaid
õppekvaliteedi peaspetsialist
+372 737 6269
+372 509 1876 (6269)
Ülikooli 18-137
Reet Marits
õppekorralduse peaspetsialist
PhD (geneetika)
Doktoriõppe korraldus, doktorikraadi nõuded ja kaitsmise protseduur, promoveerimise ettevalmistus, ühisjuhendamise lepingud
+372 737 5624
+372 5342 3755 (5624)
Ülikooli 18-137
Helen Asveit
õppekorralduse peaspetsialist
MA (etnoloogia)
lõpudokumentide väljastamine ja koopiate kinnitamine, duplikaatide ja enne 01.01.2004 lõpetanuile ingliskeelsete hinnetelehtede vormistamine
+372 737 5628
Jakobi 1
Sirli Klaos
õppekorralduse spetsialist
lõpudokumentide koopiate kinnitamine, tõendite vormistamine
+372 737 6305
Jakobi 1