Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics erinumber (2011)

Image
journal cover

Vol. 20, Issue 04, October 2011

Erinumber „From Informed Consent to No Consent?“

Toimetajad Margit Sutrop ja Kadri Simm

Selles erinumbris on avaldatud ettekanded konverentsilt „From Informed Consent to No Consent: The Challenges of New Ethical Frameworks“, mis toimus Tartus 6.–7. novembril 2010. Konverentsi korraldas eetikakeskus ETF granti „New Ethical Frameworks for Genetic and Electronic Health Record Databases“ raames.

Sisukord ajakirja kodulehel

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi