Centre for Ethics 2001–2006

Image
book cover

Koostaja Tartu Ülikooli eetikakeskus 2006

Kujundaja Sirje Ratso

Tõlge inglise keelde Raili Põldsaar

Väljaandja Eesti Keele Sihtasutus

Tegu on ingliskeelse väljaandega, mis annab põhjaliku ülevaate Tartu Ülikooli eetikakeskuse viieaastasest ajaloost ning tegemistest. Raamatus tutvustatakse keskuse osalemist erinevates uurimisprojektides, esitatakse nimekiri publikatsioonidest ja väitekirjadest ning kirjeldatakse toimunud üritusi.

Raamatu esimese ning mahukama osa moodustab aga ülevaade sellest, kuidas Tartu Ülikooli eetikakeskus on panustanud erinevatesse eetikaalastesse aruteludesse, alustades Eesti geenivaramu projektist ja meditsiinieetikast lõpetades keskkonnaeetika ning religiooniõpetusega koolides.

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile