Eesti ustest – sisse, välja. Kõned, artiklid, esseed (2013)

Image
book cover

Koostajad ja toimetajad Triin Käpp, Mari-Liisa Parder, Triin Pisuke-Roos, Margit Sutrop, Mats Volberg

Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2013

 

Raamatu väljaandmist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 20092013“ raames, Välisministeerium ja Vabariigi Presidendi Kantselei.
 
    
Oleme uhked taastatud vabaduse üle ja rõõmsad, et Eesti akendel pole enam trelle ega ustel tabalukke. Igaüks võib minna, kel julgust ja ettevõtlikkust. Ja igaüks võib tagasi tulla, kes seda maad omaks peab ja kes tahab oma saatust just selle maaga siduda. Täna elab eestlasi vähemalt 124 välisriigis. Käesolev kogumik on sündinud soovist mõista, mis paneb inimesi Eestist lahkuma ja mis toob neid koju tagasi või takistab tulemast.

Kogumiku tuuma moodustavad 2011. aastal toimunud Vabariigi Presidendi kirjatalgute Eesti ustest – sisse, välja raames kogutud isiklikud lood, kus inimesed räägivad oma suhtest Eestiga. Kogumikust saab lugeda ka Välisministeeriumi koostatud ülevaadet eestlusest välisriikides. Ülevaade toetub 34 riigis töötavate Eesti konsulite vastustele. Lisaks sisaldab kogumik artikleid ja ekspertarvamusi, mis aitavad mõista eestlaste rände ulatust, põhjuseid ja rännet mõjutavaid tegureid.