Eetika: interdistsiplinaarsed lähenemised (2006)

Image
book cover

Koostanud Margit Sutrop, Kadri Simm

Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus 2006

Tegu on kakskeelse (eesti ja inglise) põhjaliku kogumikuga, kus erinevatel eetikaalastel teemadel kirjutavad mitmed Tartu Ülikooli inimesed ja paljud teisedki. Käsitletakse nii metaeetikat, õiguseetikat, bio- ja meditsiinieetikat, poliitikafilosoofiat ja globaalset eetikat, professionaalset eetikat ning eetikat Eestis üldiselt.

Raamatu lisadest võib lugeda täpsemalt Tartu Ülikooli eetikakeskuse ning tema tegemiste kohta.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi