Eetika teadustes ja ühiskonnas. Tartu Ülikooli eetikakeskus 10 (2011)

Image
book cover

Koostanud Margit Sutrop ja Triin Käpp

Toimetuskolleegium: Triin Käpp, Kristi Lõuk, Triin Paaver, Mari-Liisa Parder ja Margit Sutrop

Keeletoimetaja Elo Kuuste

Korrektuur ja tehniline toimetus Mari-Liis Tina, Laura Lilles-Heinsar, Aire Vaher ja Mats Volberg

Kaane kujundanud Kersti Tormis

Küljendanud Astrid Värv

Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2011

 

Raamatu väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

Sisukord


Raamatul on ingliskeelne versioon

Ethics in Sciences and Society. University of Tartu Centre for Ethics 10

Tartu: Estonian Language Foundation, 2011

Editors Margit Sutrop and Triin Käpp

Editorial Board: Triin Käpp, Kristi Lõuk, Triin Paaver, Mari-Liisa Parder and Margit Sutrop

English language editors: Tiina Ann Kirss, OÜ Kaheksateist and Edydt Johanson

Proofreading: Mari-Liis Tina, Laura Lilles-Heinsar, Aire Vaher and Mats Volberg

Design Kersti Tormis

Layout Astrid Värv

Language: English

The publication of this book has been supported by the University of Tartu

Table of Content