Eetika teadustes ja ühiskonnas. Tartu Ülikooli eetikakeskus 10 (2011)

Image
book cover

Koostanud Margit Sutrop ja Triin Käpp

Toimetuskolleegium: Triin Käpp, Kristi Lõuk, Triin Paaver, Mari-Liisa Parder ja Margit Sutrop

Keeletoimetaja Elo Kuuste

Korrektuur ja tehniline toimetus Mari-Liis Tina, Laura Lilles-Heinsar, Aire Vaher ja Mats Volberg

Kaane kujundanud Kersti Tormis

Küljendanud Astrid Värv

Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus, 2011

 

Raamatu väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

Sisukord


Raamatul on ingliskeelne versioon

Ethics in Sciences and Society. University of Tartu Centre for Ethics 10

Tartu: Estonian Language Foundation, 2011

Editors Margit Sutrop and Triin Käpp

Editorial Board: Triin Käpp, Kristi Lõuk, Triin Paaver, Mari-Liisa Parder and Margit Sutrop

English language editors: Tiina Ann Kirss, OÜ Kaheksateist and Edydt Johanson

Proofreading: Mari-Liis Tina, Laura Lilles-Heinsar, Aire Vaher and Mats Volberg

Design Kersti Tormis

Layout Astrid Värv

Language: English

The publication of this book has been supported by the University of Tartu

Table of Content

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega