Eetikakoodeksid. Väärtused, normid ja eetilised dilemmad (2016)

Image
raamatu kaas

Koostaja Margit Sutrop

Toimetajad Katrin Velbaum, Tiia Kõnnussaar, Kristi Lõuk

Keeletoimetaja Tiina Alekõrs

Kujundaja Merle Moorlat

Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus 2016

 

Raamatu väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

Eetikakoodeksid. Väärtused, normid ja eetilised dilemmad

 

Tartu Ülikooli eetikakeskuse koostatud Eetikakoodeksite käsiraamatu(2007) ilmumisest on möödunud kümme aastat. Toonane kogumik leidis tänulikke lugejaid – kogu tiraaž müüdi kiiresti läbi.

Kümne aastaga on kutsealade ja organisatsioonide hulk, kes on oma eetikakoodeksi vastu võtnud, tunduvalt kasvanud. Käesoleva raamatu koostamise ajal lugesime kokku juba 217 Eestis kehtivat eetikakoodeksit. Hulk organisatsioone ja kutseühinguid on oma koodekseid vahepealsel ajal uuendanud ning täiendanud. Huvi eetikakoodeksite koostamise vastu on märgatavalt suurenenud. Oluliselt rohkem arutletakse ka selle üle, miks on eetikakoodekseid üldse vaja ja kuidas nende mõju kasvatada.

Loodame, et raamatust on abi neile, kes tahavad enda eetikakoodeksit luua või uuendada, samuti neile, kes soovivad tegeleda oma organisatsioonis süsteemse väärtusarendusega – sõnastada väärtused, arutleda nende üle ja toetada oma liikmete eetilist kasvamist.

Siinses kogumikus arutlevad eri elualade eksperdid selle üle, kellele ja milleks eetikakoodekseid vaja on, kes ja kuidas peaksid eetikakoodeksi sõnastama ning kuidas teha nii, et vastuvõetud dokument ei jääks üksnes paberiks, vaid sellel oleks ka tegelik mõju.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi