Ettevõtted ja ettevõtete liidud

ETTEVÕTTED

AkzoNobeli käitumiskoodeks

AkzoNobeli Äripartnerite käitumiskoodeks

Ambromed Grupp OÜ eetilised põhimõtted

Amropi põhimõtted

Antalis sotsiaalse vastutuse strateegia

Äripäeva ajakirjaniku eetikakoodeks

AS Estko ettevõtte poliitika

AS Merko Ehitus ärieetika koodeks

AS Tikkurila eetikakoodeks

AS WASA eetikakoodeks

Axel Johnson Internationali eetikakoodeks

Baltidecor Eesti AS eetikakoodeks (Duni)

Bureau Veritas väärtushinnangud ja eetika

Camozzi Automation OÜ eetikakoodeks

Caverioni eetilised põhimõtted

Circle K väärtushinnangud

Eleringi eetikakoodeks

Empoweri käitumiskoodeks

Fortumi töötaja käitumiskoodeks

G4Si ärieetika põhimõtted

Imperial Brand käitumiskoodeks

ISSi käitumiskoodeks ja juhtimispõhimõtted

JCDecaux' eetikakoodeks (koodeksit on lehel mainitud, aga tekst pole leitav)

Kaefer OÜ eetikakoodeks

Kelprojektas Grupi ettevõtete sotsiaalse vastutuse poliitika

Lifco Groupi tütarettebõtte Dab Dental Eesti käitumiskoodeks

Linde Groupi üldine tööeetikajuhend

L'Oreali eetikakoodeks

Lyconeti eetikakoodeks

Maintpartneri käitumiskoodeks

ManpowerGroupi eetikakoodeks

MSD käitumiskoodeks (täistekst pole saadaval)

Olympus Euroopa eetika- ja ärilise käitumise koodeks

OÜ Corrigo rehabilitatsiooni teenust pakkuva asutuse meeskonnaliikme eetika

Owens-Illinois globaalne ärialase käitumise ja eetikakoodeks

Pepsico Ülemaailmne käitumiskoodeks

Pepsico Ülemaailmne Tarnijate Koodeks

Raben Grupi eetikakoodeks

Riigi Kinnisvara AS kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

Riigi Kinnisvara AS töötajate eetikakoodeks

Saint-Gobain Ehitustooted AS tegevuspoliitika

Salvesti eetikakoodeks koostööpartnerile

SCA käitumiskoodeks

SEB Ärieetika koodeks

Securitase eetikakoodeks

Skrivanek Baltic eetikakoodeks

SRV ärieetika põhimõtted

Swedbank grupi poliitika

Tele2 ärieetika koodeks

TeliaSonera Grupi eetikakoodeks

Tikkurila Grupi eetikakoodeks

TNT Express Worldwide Eesti AS sotsiaalse vastutuse poliitika

UTC varustaja eetikakoodeks 

Uudisteagentuuri BNS eetikakoodeks

Vikingmast AB eetikakoodeks

Vision International People Groupi eetikakoodeks

ETTEVÕTETE LIIDUD

Autoettevõtete Liidu vedaja eetikakoodeks

Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu eetikareeglid

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu head tavad

Eesti Kaupmeeste Liidu hea kaubandustava

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni konsultantide hea tava

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu heade tavade koodeks

Eesti Kinnisvarafirmade Liidu head tavad

Eesti Koolitusfirmade Liidu eetikakoodeks

Eesti Leivaliidu aukoodeks

Eesti Õlletootjate Liidu eetikakoodeks

Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühingu eetikakoodeks

Eesti Otsemüügi Assotsiatsiooni käitumiskoodeks tarbijate suhtes

Eesti Personalirendiettevõtete Liidu eetikakoodeks

Eesti Tõlkebüroode Liidu eetikakoodeks

Eesti Trükitööstuse Liidu aukoodeks (peatükk tekstis allpool)

Hea pangandustava

Hea ühingujuhtimise tava

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu eetikakoodeks

Käitumiskoodeks naha- ja parkimissektoris 

Otsemüügi ettevõtete käitumiskoodeks otsemüüjate suhtes, otsemüüjate vahel ja ettevõtete vahel

Ravimitootjate Liidu eetikakoodeks

Turundajate Liidu koostöö eluringi hea tava