Kaja Kuuseok

Tulevikule mõeldes

Image
Kaja Kuuseok

Hariduselus osalemine on mulle pakkunud erinevaid võimalusi teadmiste omandamiseks ja tegevuste suunamiseks nii (üli)õpilase, õpetaja, juhi, elukestva õppija kui ka haridusametnikuna.

Haridusasutustel on meie tuleviku kujundajana määrav roll, selle pärast on oluline teadlik väärtusarenduse toetamine, sellesse (sün)energia suunamine.

Millele ja kuidas saab haridusasutus väärtusarenduses (sh efektiivsema õppe- ja kasvatustöö korraldamisel) hetkel toetuda? Teadmist sellel teel liikumiseks olen valmis koos otsima/jagama, kasutades oma oskusi, töö- ja õpikogemusi.

Kriitilised sõbrad

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi