Kollokviumid

Kollokviumite ehk koosrääkimiste eesmärk on käsitleda üht konkreetsemat eetikat ja väärtusi puudutavat teemat, mis hetkel aktuaalseks on tõusnud. Senini on kõne all olnud lai valik küsimusi alates valimisreklaamide eetilistest piiridest kuni mõtetelugemisega seotud moraalidilemmadeni.

Kollokviumitel esinevad tavaliselt eri lähtepositsioonidega inimesed, kes auditooriumiga arutellu astuvad.