Kollokviumid

Kollokviumite ehk koosrääkimiste eesmärk on käsitleda üht konkreetsemat eetikat ja väärtusi puudutavat teemat, mis hetkel aktuaalseks on tõusnud. Senini on kõne all olnud lai valik küsimusi alates valimisreklaamide eetilistest piiridest kuni mõtetelugemisega seotud moraalidilemmadeni.

Kollokviumitel esinevad tavaliselt eri lähtepositsioonidega inimesed, kes auditooriumiga arutellu astuvad.

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile

Pildil on arutelumängu mängukaardid- ja raamat.

sTARTUp Day’l on esindatud ka humanitaarvaldkond