Kristi Raava

Psühholoog, koolitaja, töö saviväljal terapeut. Kolme lapse ema.
 

Image
Kristi Raava

Minu väärtused
Avatus, hoolivus, areng

Viimaste aastatega olen jõudnud selgusele oma isiklikes väärtustes. Olen endale teadvustanud isiklike väärtuste mõju minu igapäeva elule nii tööl kui kodus. Minu jaoks on väärtused nagu vundament, millele saab rajada oma elu. Oma tegevuses järgin mõtet; „Väärtusi tuleb elada“. Lühidalt tähendab see seda, et meie sõnad ja teod peavad olema kooskõlas. Oma koolituste käigus julgustan inimesi teadvustama enda ja oma organisatsiooni väärtusi ja elama nende järgi.

Minu missioon
Oma töös lähtun põhimõttest: Töö selleks, et laste silmad säraksid. Leian et täiskasvanutena on meil kohustus teha kõik selleks, et lapsed oleksid õnnelikud ja särasilmsed. Usun, et väärtuskasvatusega tegelemine on üks võimalus teha lapsi rõõmsamaks.

Haridus
Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala, spetsialiseerunud organisatsiooni ja lapse psühholoogiale.

Kogemused
2003. aastast töötan Tallinna 32. Keskkoolis koolipsühholoogina.
2006. aastast olen läbiviinud lapsevanematele ja õpetajatele erineval teemal lühikoolitusi ja Gordoni Perekooli.
Minu koolituse teemadeks on: enesehinnang ja tunnustamine, „ei“ ütlemise kunst, kehtestamine, aktiivne kuulamine, vajadus ja väärtus konfliktilahendamine, eneseavastamine loovteraapia meetoditega, perepsühholoogia, poisid ja tüdrukud õpivad erinevalt, kui laps läheb kooli ja kultuurierinevuste psühholoogia.
2010. aastast olen  Eesti Lastekaitse Liidu koolitaja, minu põhiliseks koolituse teemaks on väärtused ja väärtuskonfliktid.
2012. aastast olen Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustaja ja koolitaja.

Oman kogemusi nii lasteaia kui kooliga. Olen 7 aastat lasteaia ja kooli hoolekogu liige olnud. Selline kogemus on andnud mulle võimaluse vaadata lasteasutusi ka lapsevanema vaatenurgast.

 

Kontakt
e-post: kristi_raava@hotmail.com

http://www.tasapisitargemaks.eu/

 

Kriitilised sõbrad

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi