Keskkonnaeetika võtmetekste (2008)

Image
book cover

Koostanud ja toimetanud Aire Vaher, Riste Keskpaik, Külli Keerus

Tartu Ülikooli eetikakeskus, Jakob von Uexkülli keskus, 2008

 

Kogumikku on võimalik lugeda ka DIGIRA poolt välja antud e-raamatuna.

Siit leiad kogumiku täisteksti

Keskkonnaeetika võtmetekste
    

Kogumik sisaldab väikest valikut tõlkeid keskkonnaeetika distsipliinile aluse pannud tekstidest:

  •     Aldo Leopoldi „Maa eetika“ (Land ethics)
  •     Lynn White'i „Meie ökoloogilise kriisi ajaloolised juured“ (The historical roots of our ecological crisis)
  •     Richard Sylvani „Kas on tarvis uut eetikat, keskkonnaeetikat?“ (Is there a need for a new, an environmental ethics?),
  •     Peatükki „Kõik loomad on võrdsed“ (All animals are equal) Peter Singeri raamatust „Animal Liberation“.

     

 

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile