Lühinäidendid. Väärtuskasvatuse abivahend koolidele (2012)

Image
Lühinäidendid book cover

Koostajad: Halliki Harro-Loit, Ülle Kauksi, Kadri Ugur, Katrin Velbaum ja Mari-Liisa Parder

Toimetajad: Katrin Velbaum, Laura Lilles-Heinsar, Mari-Liisa Parder, Kristi Lõuk

Keeletoimetaja Tiina Sammelselg

Kujundaja Merle Moorlat

Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus 2012

Sisukord

 

Raamatu väljaandmist toetasid Avatud Eesti Fond ning Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 20092013“ raames.

Raamatu eesmärk on anda õpetajatele ja õpilastele praktiline vahend, mille kaudu innustada neid lühinäidendeid väärtuskasvatuslikel eesmärkidel kasutama ja näidenditekste julgesti modifitseerima.

Väärtuskasvatuses saab kasutada paljusid aktiivõppe meetodeid. Lühinäidendite kogumik on mõeldud abivahendina nende draamapedagoogiliste suundade kasutamiseks, kus põhirõhk on lavastamisprotsesil ja näidendi tekstiga töötamisel. Need suunad on väärtuskasvatuse seisukohalt tänuväärsed, kuna fikseeritud rolli asemel saab välja mõelda ja katsetada mitmeid alternatiivseid stsenaariume ning võrdluse kaudu on võimalik enda ja teiste väärtusi selgemalt näha.

Raamat sisaldab 27 näidendit, millest põhiosa moodustavad 2011. aastal TÜ eetikakeskuse poolt korraldatud lühinäidendite võistlusele laekunud tööd. Näidendite autorite ring on lai: õpetajad, kirjanikud, huvijuhid, õpilased jne. Näidendeid on koostajate poolt modifitseeritud ning lisatud juhendlõike ja küsimusi väärtusdiskussiooni õhutamiseks klassis.