Margus Saks

Olen hetkel MTÜ Tulevikuhariduse PIRN haridusnõustaja ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja ning üldhariduskoolide väärtusarenduse nõustaja.

Image
Margus Saks

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloolasena ja töötanud põhikooli vanemas astmes ajaloo õpetajana. Mul on enam kui kümneaastane äriklientide nõustamise kogemus mitmes rahvusvahelises pangas - SEB-s, Nord/LB-s ja DNB Pangas. Olen töötanud ettevõtluses kinnisvara projektijuhina. Olen tegelenud vabaühenduste finantsnõustamisega. Mul on olnud  õnn osaleda ja väärikalt panustada mittetulundussektoris mitme haridusega seotud projekti eduka elluviimise nimel (Inglise Kolledži Spordihoone ehitus ja Tallinna Energia avastuskeskuse moderniseerimise projektis).

Olen abielus ja mul on kolm last – vanim, täiskasvanu, õpib ülikoolis ja kaks nooremat põhikoolis. Oma laste kaudu olen olnud nende koolikogukonnas aktiivne lapsevanemate kaasaja.
Olen läbinud Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse ning väärtusarenduse koolitajate täiendkoolituse kursused, mille tulemusena olen viimased viis aastat osalenud paljude erinevate haridusasutuste nõustamistel ja väärtuskasvatuse alasel koolitamisel.

Koos nelja eetikakeskuse väärtusarenduse koolitajaga lõime 2012. aasta sügisel vabaühenduse MTÜ Tulevikuhariduse PIRN. PIRNi loomise eesmärgiks oli mitmekülgse kaasaegse oskusteabe koondamine haridusnõustajate meeskonda, mis toimub partnerluse ja parimate koostöiste põhimõtete alusel. Oleme üle viie aasta tegelenud Eesti üldhariduskoolide kitsaskohtade kaardistamise, nõustamise ja jõustamisega.
Hindan hariduskogukondade juures kõige enam tulevikku suunatud julget mõtlemist, häid suhteid, avatust  eneseanalüüsiks ja arenguks läbi väärtuspõhise koostöö.


Kontaktid
E-post: margus.saks@gmail.com
margus.saks@tulevikuharidus.ee
Telefon: +372 5130 185
www.tulevikuharidus.ee

Kriitilised sõbrad