Mari-Epp Täht

Haridusvaldkonnas olen töötanud juba 1975. aastast. Kogemused on mul alates õpetaja ametist, asutuse juhi kohalt, vabariiklikult tasandilt ja hetkel kohaliku omavalitsuse tasandilt.

 

Image
Mari-Epp Täht

Koolitajana olen tegelenud nii tasemeõppe kui täindkoolituste läbiviimisega.
Olen ka sisehindamise nõunikuna saanud hulgaliselt häid kogemusi erinevatest (haridus) asutustest.

Kasutades oma seniseid töö- ja koolituste kogemusi, suudan pakkuda tuge väärtusarenduse parendamiseks lasteaedades ja koolides.

Kontakt
e-post: mariepp.taht@mail.ee
telefon: 5656 2456

Kriitilised sõbrad