Mari-Mall Feldschmidt

Koolitaja, nõustaja, pikaaegne eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kasvatusteaduste magister (TÜ 1986, TPÜ 2002)

Image
Mari-Mall Feldschmidt

Õpetajal on võimalus muuta oma tegevuse abil maailma väärtuslikumaks paigaks, selleks on vaja oma tegevust mõtestada, saada kindlust ja tuge oma töös. Väärikat, enesesse uskuvat ja õpihimulist õppijat saab toetada samasugune õpetaja. Muutuste võti on meis endas ning üheskoos me seda väärtuskoolitustel ja -nõustamistel otsime.


Väärtuskoolitaja ja/või -nõustajana pakun:
• vaatlusel põhinevat võimalikult hinnanguvaba koolikeskkonna kirjeldust ning selle mõtestamist kooli väärtustest lähtuvalt
• väärtuskasvatuse koolitusi vastavalt kooli vajadustele (väärtuskasvatuse meetodid, õppijakeskne õpikeskkond, õpetaja kui väärtuskasvatuse võtmeisik, õppijat toetav hindamine jm)
• väärtusarengut toetavat nõustamist kooli huvigrupile

Olulisemad teemad, millega olen tegelenud koolitajana: aktiivõppe meetodid, õppijakeskne õpetamine, õpikeskkond, LAK-õpe, mänguline keeleõpe ning kujundav hindamine.

Kontakt
marimall@ami.ee

Kriitilised sõbrad