Merit Lage

Kuidas teha oma tööd nii, et lisaksin väärtust meeskondadele, organisatsioonidele, inimestele – sellele olen viimase 10 aasta jooksul palju mõelnud ja sellest püüdnud tegudes lähtuda.

Image
Merit Lage

Tegutsen koolitajana, superviisori ja coach'ina ning psühhoterapeudina: meritlage.ee

Mõned minu rollid seoses haridusasutustega:
–    TÜ eetikakeskuse väärtusarenduse koolitaja ja nõustaja
–    Lapsevanemate ja õpetajate koolitaja
–    juhtide, õpetajate superviisor ja coach
–    programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ koolitaja ja nõustaja
–    kiusamise sekkumise metoodika „Ühise Mure meetod“ koolitaja.

Koolitusteemadena tooksin veel välja  konflikti lahendamine, enesetoetus ja -refleksioon, autentne juhtimine ja õpetamine, organisatsiooni kultuur jne.

Meeskonna koolituses kasutan väärtustava coaching'u põhimõtteid.

Haridusasutus koosneb osapooltest (õpetajad, õpilased, lapsevanemad, hoolekogu, koolipidaja...) ja osapooled inimestest. Kooli ja lasteaia, kui organisatsiooni arengus on oluline koht süsteemi dünaamikatel (kommunikatsioon, efektiivsed ja ebaefektiivsed suhted, juhtide/töötajate meeskonda sisenemised ja väljumised, liitumised ja liitmised, kirjutatud ja kirjutamata reeglid). Mina oma kogemuste ja teadmistega saan vajadusel abiks olla nende dünaamikate kaardistamisel. Kui organisatsiooni kui süsteemi mõjutavad dünaamikad on teada, on lihtsam ja selgem arendustegevust ning muutusi planeerida ja juhtida. Sageli vajavad juhid ka süsteemivälise eksperdi põhjendatud tagasisidet,  selle kohta, mis organisatsioonis hästi ja efektiivselt toimib.

Kriitilised sõbrad

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi