Millises Eestis ma tahan elada? (2007)

Image
book cover

Koostajad Margit Sutrop, Marko Ringo, Aire Vaher

Keeletoimetaja Inna Lusti

Korrektuur Sirje Hiie, Tiia Varol

Kujundaja Merle Moorlat

Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus 2007

 

Raamatu väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium ja Vabariigi Presidendi Kantselei.

23. veebruaril 2007 Eesti Vabariigi 89. aastapäeva aktusel Tallinna Ülikoolis kõnelenud president Toomas Hendrik Ilves kuulutas välja esseekonkursi pealkirjaga „Millises Eestis ma tahan elada?“. „Eesti on taastanud oma riigi ja võtnud taas sisse koha demokraatlike lääneriikide peres. Ometi ei ole Eesti veel selline, nagu me sooviksime. Selle asemel, et kurta, kas sellist Eestit me tahtsime, peaksime rääkima sellest, missugust Eestit me tahame,“ ütles riigipea.

Esseevõistluse idee pärines Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhilt professor Margit Sutropilt, seda ideed arutas Presidendi Mõttekoda, mille liikmed nõustusid osalema võistluse žüriis. Oma tuge pakkus ka Vabariigi Presidendi Kantselei ja ajakiri Akadeemia.

Kokku laekus konkursile 326 tööd. 115 essee autoriks olid põhikooli õpilased, 86 esseed kirjutati gümnaasiumi õpilaste poolt ning 125 kirjutajat olid täiskasvanud. Kirjutajate seas oli väga erinevate elukutsete esindajaid; autorite vanus jäi 7 ja 94 eluaasta vahele. Käsitlemist leidsid nii keskkonna, hariduse, poliitika, alkoholismi ja emigratsiooni küsimused kui ka võrdsete võimaluste ja rahvusliku identiteedi temaatika.

Täiskasvanute parim töö avaldati ajakirjas Akadeemia ning põhikooli õpilaste parim töö Eesti Päevalehes, mitmed teised tööd aga Tähekeses ja Heas Lapses. Esseekogumik sisaldab lisaks auhinnatud töödele teisi väljavalitud esseesid, žüriiliikmete arvamusi ning korraldajate saatesõnasid.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi