Opportunities for Values Development. Experiences and Practical Tools

Image
book cover

Compilers and editors: Margit Sutrop, Tiia Kõnnussaar, Nele Punnar, Mari-Liisa Parder, Mari-Liis Nummert, Õnne Allaje, Helen Hirsnik

Author of the articles from Õpetajate Leht and Tartu Ekspress: Tiia Kõnnussaar

Language editors: Tiia Kõnnussaar, Mari-Liisa Parder, Õnne Allaje

Correction: Tiia Kõnnussaar, Õnne Allaje

Design & Layout: Merle Moorlat

University of Tartu, Centre for Ethics 2017

Publisher: EKSA

Language: Estonian

The publishing of this publication was supported by the Values Development of the Estonian Society 2009–2013 programme, extension for the years 2015–2020, of the Ministry of Education and Research.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi