Presidendi kirjatalgute üleskutse 2009

Tartu Ülikooli eetikakeskus, Vabariigi Presidendi Mõttekoda, algatus „Teeme Ära - Minu Eesti“ korraldavad

Vabariigi Presidendi kirjatalgud 2009

 

Vabariigi President kutsub kõiki noori osalema kirjalikel mõttetalgutel

„Mida mina saan teha Eesti heaks?“

President Toomas Hendrik Ilves kuulutas kooliõpilaste ja tudengite kirjatalgud välja Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis 27. veebruaril 2009.  Oma kõnes seletas president üksikasjalikult, miks on kirjatalgute teemaks „Mida mina saan teha Eesti heaks?“:

„Sellele küsimusele peab vastama ausalt, muidu läheb Eesti viltu. Sellele küsimusele  vastamine ei ole ju ainult arvamusliidrite, poliitikute ning tuntud inimeste pärusmaa. Eesti riik on demokraatlik riik ja meie hea käekäik sõltub meist kõigist. Tegelikult peaks sellele küsimusele vastama kõik Eesti kodanikud, kõik inimesed, kes Eestit oma koduks peavad. Vaid nii saame otsida lahendusi meie probleemidele, et noored ei jääks välismaale ning inimesed ei hävitaks oma tervist. Sellele küsimusele vastamine lisab meie ühiskonda sallivust ja solidaarsust, ettevõtlikkust ning hoolivust. Seda, mida me täna väga tugevalt vajame.

Olgu need kirjatalgud jätk kahe aasta tagusele esseevõistlusele „Millises Eestis ma tahan elada“. Toona laekunud 326 essees räägiti sellest, mille üle tuntakse uhkust: kättevõidetud vabaduse, eesti keele ja kultuuri, Eestimaa kauni looduse, sportlaste ja kultuuritegelaste saavutuste üle. Kurdeti selliste väärtuste nagu sallivuse, hoolivuse, aususe, õigluse ja vastutustunde puudumise üle. Pahandati poliitikutega, kes jagavad alusetuid lubadusi. Muretseti, et noored lahkuvad kodumaalt, et erinevate rahvaste vahel on ületamatud barjäärid ja et eneseteostuse võimalused on vaid suuremates linnades. Kahjuks arutleti vähe selle üle, mida kirjutaja ise kui kodanik saaks teha selleks, et Eesti muutuks selliseks, nagu kirjutaja soovib.

Värsked ideed ja uuenduslikud lahendused sünnivad just noortes peades. Eesti riigi ajalugu näitab, et just noorte julge pealehakkamine on nii mõnigi kord muutnud võimatuna näiva võimalikuks.

Sestap pöördun ma just noorte – põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste, ülikoolide tudengite – poole, kutsudes neid üles loovalt mõtisklema Eesti ees avanevate uute võimaluste üle ja pakkuma omalt poolt välja lahendusi, kuidas Eestit kriisist välja aidata. Kriisist saame välja vaid ühiselt. Ühine tegutsemine eeldab iga kodaniku panust. Kirjatalgute eesmärk on panna inimesi mõtlema sellele, mida igaüks saab teha Eesti heaks. Kuhu tuleks rohkem panustada? Kuidas pöörata ülemaailmne majanduskriis Eesti kasuks? Millised on meie kasutamata ressursid ja oskused? Mida on meil oma ajaloost ja eelnevatelt põlvkondadelt õppida? Kuidas rasked ajad üle elada? Mida head võiksime teistest maadest üle võtta või milles oleksime teistele eeskujuks? Mis hoiaks noori Eestis?“

 

Võistluse tingimused

Osaleda võivad põhikooli ning gümnaasiumi õpilased ning ülikooli tudengid, sealhulgas ka magistrandid ja doktorandid.

Oodatud on kirjatööd pikkusega 2-4 lehekülge, 1,5 reavahega MS Wordi formaadis, maksimaalselt 10 000 tähemärki.

Kirjatööde laekumise tähtaeg on paastumaarjapäev, 25. märts 2009.

Palume kirjatööle kindlasti lisada oma nimi, kool, vanus ning kontaktandmed.

Kirjatööde hindamine

Iga kirjatööd loeb vähemalt kaks inimest. Kirjatöid hinnatakse lähtuvalt kolmest kriteeriumist: mõtteselgus, haarav esitus, originaalsus. Hindamine on anonüümne ja toimub mitmes voorus. Lõppvooru žüriiks on Presidendi Mõttekoda, kes teeb oma otsuse 20. aprilliks. Parimaid talgulisi auhinnatakse ning nad kutsutakse Presidendi Mõttekoja istungile Kadriorgu. Kõik osalejad saavad Vabariigi Presidendi autogrammiga pildi. Huvitavamad tööd avaldatakse Eesti Päevalehes ning õpilasajakirjas Akadeemiake.