Tiit Kõnnussaar

Olen väärtusarenduse koolitaja ja nõustaja, kaubamärgi DevelopDesign juhtimiskoolitaja ja -konsultant, suhtlemistreener, Gordoni Perekooli ja Gordoni Õpetajate Kooli sertifitseeritud koolitaja, kirjastus Väike Vanker kirjastaja.

Image
Tiit Kõnnussaar

Oman pikaajalist (alates 1992. aastast) juhtimiskogemust erinevate ettevõtete loomisel ning reorganiseerimisel (ajakirja Pere ja Kodu asutaja, Ajakirjade Kirjastus tootmis- ja levidirektor, kirjastuste Väike Vanker asutaja Eestis, Tris SIA Lätis jt).
Alates 2006. aastast olen suhtlemiskoolitaja ja juhtimistreener.

2009. aastal asusin Tallinna Ülikoolis psühholoogiat ja 2011 aastal Tartus pereteraapiat õppima. Mul on kaks poega.

Minu kohta vaata rohkem http://www.isale.ee

Nõustame ja viime seminare läbi koos Auli Kõnnussaarega, kuna meil on pikaajaline kogemus, et kaks nõustajat suudavad paremini märgata nõustatava vajadusi ja pakkuda mitmekülgsemat analüüsi ning just neid lahendusi, mida konkreetne klient vajab.
Kuna usume, et teadmisi ei ole võimalik kellegi vägisi pähe panna, püüame kollektiiviga töötades luua keskkonna, kus osalejatel tekib huvi enda ja maailma kohta midagi uut teada saada. Seetõttu kasutame koolitustel ja seminaridel peamiselt aktiivõppemeetodeid, luues võimaluse läbi arutelude ja tegevuse avastada midagi uut enda, oma kooli/lasteaia ja kogu maailma kohta. Tunnis peab selg olema märg õpilastel, mitte õpetajal.

Kriitilised sõbrad

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi