Trames erinumber (2004)

Image
book cover

Vol 8, No 1/2, 2004

Erinumber „Human genetic databases: ethical, legal and social issues“

Koostaja Margit Sutrop

Kirjastaja: Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus

 

Tartu Ülikooli ning Eesti Teaduste Akadeemia humanitaar- ja sotsiaalteaduste ajakirja Trames 2004. aastal ilmunud eriväljaanne alapealkirjaga „Geenivaramu: eetilised, juriidilised ja sotsiaalsed probleemid“. Inglisekeelsesse ajakirja on kogutud hulgaliselt kohalike ning välisautorite artikleid kattes kõik olulisemad küsimused seoses antud teemaga.

Sisukord ajakirja kodulehel

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi