Väärtuspõhine kool – Eesti ja maailma kogemus (2013)

Image
book cover

Koostaja: Margit Sutrop

Artiklite autorid: Margit Sutrop, Jaana Vasama, Merle Schwartz, Lorraine Ling, Ove Korsgaard, Ruth Cigman, Maria Jürimäe, Viive-Riina Ruus, Louise Hayward, Ernest Spencer, Gordon Oerskov Madsen, Halliki Harro-Loit, Nelli Jung, Ian Durrant, Linda Leith, Lotte Rahbek Schou, Inger Kraav, Lemme Randma, Eve Eisenschmidt, Margus Pedaste, Pille Villems, Raili Allas, Piret Pungas-Kohv, Hedi-Liis Toome, Arno Kaseniit, Ulla Preeden, Tiia Lister, Merit Lage, Loone Ots, Liina Hirv, Laura Lilles-Heinsar, Jaan Mikk

Toimetajad: Gea Kangilaski, Mari-Liisa Parder, Triin Pisuke-Roos

Keeletoimetaja: Elo Kuuste

Kujundaja: Merle Moorlat

Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Eesti Keele Sihtasutus 2013

 

Raamatu väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames.

Käesolev raamat on jätk 2009. aastal ilmunud kogumikule Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis.

Kogumik annab ülevaate TÜ eetikakeskuse tegevustest ajavahemikul 2009–2013, mil eetikakeskus tegeles väärtusprogrammi elluviimisega. Raamatus on avaldatud iga-aastastel detsembris toimuvatel väärtuskasvatuse konverentsidel peetud ettekanded, välisriikide kogemust tutvustavad artiklid, artikkel hea kooli mõõdupuudest, õpetajakoolituse uuendusi tutvustav artikkel jpm.

Raamat keskendub peamiselt õpilaste hindamisele ja koolide hindamisele. Selle taga on tõdemus, et kui tahame muuta õppeprotsessi õpilase individuaalset arengut toetavaks, siis peab muutuma ka hindamine. Käesolevas kogumikus avaldatud artiklid aitavad mõista, kuidas teistsuguse hindamise kaudu saab toetada koolipere liikmete arengut ja koostööd.

Raamatus on seitse osa. Esimeses osas antakse ülevaade erinevate maade kogemustest väärtuspõhise kooli loomisel. Tutvustatakse Soome, USA, Austraalia, Taani ja Inglismaa praktikaid. Teine osa keskendub õpilaste hindamisele väärtuspõhises koolis ning kolmandas osas tegeletakse koolide hindamise, juhtimise ja kvaliteedi teemadega. Raamatu neljandas osas arutletakse õpetaja, koolijuhi ja noorsootöötaja rolli üle väärtuskasvatajatena ning viies osa annab nõu, kuidas luua koolis hea koolikultuur. Kuues osa annab ülevaate õppekirjandusest väärtuskasvatuse teenistuses sisaldades muuhulgas ka analüüsi aabitsas esindatud olevatest väärtustest. Seitsmendas osas tuuakse välja väärtuskasvatuse konkurssidel tunnustatud koolid ja lasteaiad ning nimekiri väärtusprogrammi raames ilmunud raamatutest.

Väärtuskasvatuse konkursi võitnud koolide ja lasteaedade head kogemused on talletatud DVD-plaadile, mis kuulub raamatu juurde.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi