Autor:
Tima Miroshnichenko

Varasemad koolitused koolile

2020 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Rakveres
2020 Koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool" Tartus
2020 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Tartus

2019 Koolitus “Mida küsin, seda saan ehk Kuidas ja milliseid andmeid koguda?” Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis
2019 Koolitus "Hea kool kui väärtuspõhine kool" Nissi Põhikoolis
2019 Heade praktikate päev Väätsa Põhikoolis
2019 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Pärnus
2019 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Raplas
2019 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Tartus

2018 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Tartus
2018 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Tallinnas
2018 Heade praktikate päev Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis
2018 Hea kool kui väärtuspõhine kool Haapsalus

2017 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Tallinnas
2017 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Tartus
2017 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Rakveres
2017 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Pärnus
2017 Hea kool kui väärtuspõhine kool
2017 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus Tallinnas

2016 Õpilaste mäng "Väärtuste avastajad" ning selle laiendus pagulustemaatika käsitlemiseks koolitunnis
2016 Õpilaste mängu "Väärtuste avastajad" koolitus
2016 Hea kool kui väärtuspõhine kool
2016 Kooli võimalused pagulustemaatika käsitlemiseks koolitunnis ja pagulaslaste haridustee toetamiseks
2016 Koostööseminar "Oskuslik ja toimiv tugisüsteem igase kooli!"

2015 Hea kool kui väärtuspõhine kool
Õpilaste väärtusmängu "Väärtuste avastajad" koolitused aastal 2015

2014 Hea kool kui kiusamisvaba kool
2014 Õpilaste väärtusmäng kui väärtuskasvatuse tööriist, Tallinnas
2014 Õpilaste väärtusmäng kui väärtuskasvatuse tööriist, Tartus
2014 Õpilaste väärtusmäng kui väärtuskasvatuse tööriist, Narvas

2013 Hea kooli rajaleidja
2013 Koolitus "Aktiivõppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses" toimub uuesti
2013 Aktiivõppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses
2013 Täiendkoolitus: Õpetaja väärtuskasvatuslik pädevus

2012 Kuidas väärtuspõhiselt õppida ja õpetada? 
2012 Kasvame koos – väärtuskasvatus koolis ja kodus

2011 Suured ja väikesed. Erinevad koolid, erinevad väärtuskasvatuse mudelid

2010 Põhiväärtuste sõnastamine ja selgitamine

2009 Väärtusarenduse valikud ja võimalused. Kooli eneseanalüüs.

 

Päisefoto: Tima Miroshnichenko, pexels.com