Tartu Ülikooli Aasia keskus

Elo Süld
Elo Süld
keskuse juhataja
PhD (usuteadus)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • islami ajalooline ja tänapäevane kontekst,
 • islamimaade mitmekesisusprobleemid,
 • islamofoobia Eestis. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Kikee Doma Bhutia
Aasia uuringute teadur
PhD (folkloristika)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

 • institutsionaalse budismi sümbioos,
 • Himaalaja piirkonna põlisrahvaste uskumused,
 • rahvapärased religioossed kombed,
 • rahvapäraste sümbolite tähtsus erinevate kogukondade ja kuuluvuse ideede ümbermõtestamisel ja mõistmisel,
 • religiooni ja kultuuri roll laiemas sotsiaalses konfliktis,
 • välispoliitika kujundamine globaliseerumispoliitika riikidevahelises raamistikus,
 • rahvusliku identiteedi kontseptsioon.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Helen Haas
Helen Haas
Lähis-Ida teadur 0,375 k, Lähis-Ida koordinaator 0,3 k
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-308
inimene
Anastasia Sinitsyna
Aasia uuringute teadur
PhD (majandusteadus)

Uurimisteemad:

 • globaliseerumine ja tööturu kohanemine ülemaailmsete struktuuriliste šokkidega,
 • ränne ning sisserändajate majanduslik ja sotsiaalne integratsioon,
 • digitaliseerumine ja uued tööviisid, sealhulgas kaugtöö kasv, ühiste tööruumide levik ja töö paindlikumaks muutumine. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis