Uudised

Tartu Ülikooli eetikakeskuse uudised, pressiteated ja meedias avaldatud artiklid.

Tartu Ülikooli teadlased panustavad avaliku kommunikatsiooni hea tava loomisse.
22.11.2023
 • #teadus
 • #ühiskonnale
 • uudis
7. detsembril ootame haridustöötajaid 16. väärtuskasvatuse konverentsile „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“.
16.11.2023
 • #ühiskonnale
 • uudis
14. novembril tunnustas president Alar Karis kultuurirahastu noore haridustegelase preemiaga õpetajat ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuspõhise hariduse projektijuhti Mari-Liis Nummertit.
15.11.2023
 • #tunnustamine
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskuse arutelumäng „Eesti rahva sada valikut“ aitab pingevabalt rääkida elulistest olukordadest ja väärtushinnangutest. Nüüd on mängu võimalik ette tellida ja tutvuda selle digiversiooniga kõigil huvilistel.
30.10.2023
 • #ühiskonnale
 • uudis
27. oktoobril võttis Tartu Ülikooli senat vastu otsuse autasustada Johan Skytte medaliga Riigikogu liiget ja Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professorit Margit Sutropit. Ülikoolisisese kõrgeima tunnustuse, Tartu Ülikooli suure medali saavad kaks silmapaistvate saavutustega ülikooli teadlast. Selgunud on ka Tartu Ülikooli Tänutähe, medali, aumärgi ja teenetemärgi „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ kavalerid.
27.10.2023
 • #tunnustamine
 • pressiteade
2. novembril saab kaasa rääkida õpetaja eetikakoodeksi uuendamise teemadel töötoas „Õpetajate eetilised valikud. Milliseid uusi olukordi peaks õpetaja eetikakoodeks aitama lahendada?“.
18.10.2023
 • #kestlikkus
 • #õpetamine
 • #ühiskonnale
 • uudis
Alates neljapäevast on raamatupoodides müügil väärtuste- ja filosoofiaraamat „Mis on sulle kallis?“, mille kuus kaasahaaravat lugu aitavad rääkida lastega väärtustest ja arutada nende tähenduse üle. 
14.09.2023
 • #ühiskonnale
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub üliõpilasi ja täiendusõppijaid osalema kursustel, kus käsitletakse eetika põhimõtteid ning organisatsioonieetikat. 
08.09.2023
 • #tudengile
 • #täiendusõpe
 • #ühiskonnale
 • #esmakursuslane
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus korraldab Tartu tudengipäevade raames praktilise arutelu-töötoa, kus arutame eetikat õppetöös.
08.09.2023
 • #tudengile
 • #kooliõpilasele
 • #ühiskonnale
 • #esmakursuslane
 • uudis
Täna, 23. augustil toimub Narvas eestikeelsele haridusele üleminekut toetava programmi avasündmus.  
23.08.2023
 • #ühiskonnale
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub teadlasi, kes puutuvad oma teadustöös kokku isikuandmetega, tutvuma juhendiga „Andmekaitse teadustöös“, mille eesmärk on toetada ülikooli teadlasi hea teadustava järgimisel.
20.04.2023
 • #teadus
 • uudis
TÜ eetikakeskus ja rakendusuuringute keskus koostöös Eesti Teadusagentuuriga kutsuvad osalema küsitluses, milles uuritakse Eestis töötavate teadlaste hoiakuid, kogemusi ja tavasid teaduseetika vallas.
21.03.2023
 • #teadus
 • uudis
9. märtsil Rõuge rahvamajas toimunud ümarlaual „Kupallo massva’ mahekängä’?“ olid luubi all mahetoit ja -põllumajandus nii globaalses kui lokaalses kontekstis.
14.03.2023
 • #Tartu2024
 • #ühiskonnale
 • uudis
27. veebruaril Hargla koolis toimunud sisukal ja loovalt mängulisel haridus- ja motivatsioonipäeval tõdeti, et hea kooli üheks tunnusjooneks on kogukondlikkus.
02.03.2023
 • #Tartu2024
 • #ühiskonnale
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab avatuks 2023. aasta tunnustusprogrammid „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“.
13.02.2023
 • #ühiskonnale
 • uudis
Ameerika Ühendriikide julgeolekuga seotud hankes kasutatati kahe Eesti naisteadlase, Margit Sutropi ja Katrin Laas-Mikko, teadustööd, mis on suurepärane näide teadmussiirdest ühiskonda.
11.02.2023
 • #rahvusvaheline
 • #teadus
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskuse ning Haridus- ja Noorteameti ekspertide ühistöös valmis tugimaterjal ehk deepank õpetajatele ja noorsootöötajatele koostöiste klassijuhatajatundide läbiviimiseks.
07.02.2023
 • #ühiskonnale
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub kevadsemestril osalema kahel põneval kursusel, mis on kasulikud spetsialistidele ja juhtidele, kes oma asutuses eetika-teemadega tegelevad.
26.01.2023
 • #õppimine
 • #täiendusõpe
 • uudis
Jaanuaris algas kolm aastat kestev projekt, mille eesmärk on edendada teadusuuringute eetikat ja usaldusväärsust ning ennetada väärkäitumist teaduses.
20.01.2023
 • #instituudist
 • #rahvusvaheline
 • #teadus
 • uudis
Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas 13. detsembril kolme omavalitsuse haridusjuhte, kes analüüsisid oma kogukonna hariduselu.
14.12.2022
 • #tunnustamine
 • uudis