Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Uus käsiraamat aitab haridusasutustel oma väärtustele valgust heita

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ilmus trükist eneseanalüüsi käsiraamat, kus autorid vaagivad väärtusarenduses ja lasteaedade ning koolide koostatud eneseanalüüsides esile kerkinud teemasid ning arutlevad lahenduste üle.

„Väärtusarenduse analüüs edasijõudnutele. Käsiraamat koolidele ja lasteaedadele“ on mõtteline järg Tartu Ülikooli eetikakeskuse 2011. aastal välja antud raamatule „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?“. Kui eelmises raamatus anti üksikasjalikku nõu uurimisküsimuste sõnastamise, erinevate meetodite ja analüüsimise kohta, siis nüüd uuritakse lähemalt ka analüüsiandmetega seonduvaid probleeme.

Kooli- ja lasteaiakultuur on nagu õhk, mis meid ümbritseb; väärtusarendus on üks võimalus seda kultuuri teadvustada ja mõjutada. Oma haridusasutuste deklareeritud ja tegelike väärtuste märkamiseks on mõistlik teha väärtusarenduse analüüs, mis toimib ühtlasi ka väärtuskasvatusena. Esitades kriitilisi küsimusi selle kohta, kuidas haridusasutuse argielus väärtused avalduvad, milliste reeglite või kommete toel milliseid väärtusi juurutatakse, areneb ka õpetaja ja juhi eneserefleksioonivõime – väärtuskasvatuses äärmiselt oluline oskus.

Raamat koosneb

  • sissejuhatusest väärtuste maailma (prof Margit Sutrop);
  • eetikakeskuse väärtusarenduse alase töö ülevaatest ja perspektiividest (Nele Punnar ja Helen Hirsnik);
  • väärtusarenduse eneseanalüüsi teoreetilisest osast (prof Halliki Harro-Loit);
  • hea lasteaia ja hea kooli ekspertidega tehtud intervjuudest (Erli Aasamets, Anna-Liisa Blaubrük, Margit Toomlaid, Karmen Palts ja Riina Läll, intervjueeris Tiia Kõnnussaar) ning
  • lisalugemisest, mis annab sotsiaalteadusliku tausta (prof Halliki Harro-Loit ja Mari-Liisa Parder) ning soovitab tööriistu väärtuskasvatuse eneseanalüüsi tegemiseks (Mari-Liis Nummert).

Iga peatüki juures esile tõstetud küsimused aitavad lugejal analüüsida oma haridusasutuse deklareeritud ja tegelikke väärtusi juba lugemise käigus ning saada kinnitust eneseanalüüsi kasudest. Raamat on esmajoones küll suunatud edasijõudnutele ning hea kooli ja lasteaia võrgustiku liikmetele, kuid pakub väärt lugemist teistelegi.

Raamat on saadaval raamatupoodides. Lisainfot raamatu kohta leiad siit.

Raamatu väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi