Autor:
iStock, Olivier Le Moal

Uus mikrokraad sillutab teed eetikaekspertidele

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub osalema sügisel algavasse mikrokraadiprogrammi „Akadeemiline ja teaduseetika: teooriast praktikasse“.

Mikrokraadiprogrammi läbimine on väärtuslik spetsialistidele ja juhtidele, kes juba tegelevad või soovivad tegeleda teadus- ja akadeemilise eetika õpetamise, uurimise ja administreerimisega. Potentsiaalsel õppuril võiks olla valmisolek omandatud teadmisi ja pädevusi oma asutuses (nt kõrgkoolis, teadus- ja arendusasutuses) ka edasi anda, rakendades neid teadus- ja akadeemilise eetika õpetamisel, koolitamisel ja teaduskorralduses.

Mikrokraadiprogrammi eesmärk on koolitada eksperte, kes suudavad eetikaküsimusi oma igapäevatöös lahendada ning ka teisi sel teemal toetada ja juhendada. Programmi lõpetanu võib näiteks oma asutuses välja töötada hea teadustava protseduurid või käivitada nõustamissüsteemi, menetleda hea teadustava rikkumisi, olla eetikaküsimuste nõustajaks, luua eetika-alaseid metoodilisi materjale ning viia läbi eetikakoolitusi. Akadeemilise ja teaduseetika valdkond on päevakajaline, arenev ning pidevalt täiustuv ja selliste teadmistega spetsialistide järele on kasvav vajadus (vt nt hiljutist teadusuuringut Espenberg jt., 2020).

Programmi õppetöö toimub ühe õppeaasta jooksul põimõppe vormis. Pool õppetöömahust toimub sügissemestril (õppeained "Eetika alused", "Kriitiline mõtlemine ja argumenteerimine", "Hea teadus: raamnõuded, väärtused ja tegevuspõhimõtted") ning teine pool (õppeained "Eetika organisatsioonis" ja "Praktiline eetika igapäevatöös") kevadsemestril. Programmis on suur osa iseseisval õppimisel ning teadmiste aktiivsel kasutamisel, kursuse alguses ja lõpus toimuvad kõigi osaliste õppepäevad.

Mikrokraadi omandamiseks tuleb kaitsta praktiline töö/portfoolio, teema on osaleja valik – näiteks, mõne eetilise probleemi praktiline lahendamine või analüüs, hea teaduse rakendamisjuhendi väljatöötamine oma (õppe)asutuse jaoks, temaatilise õppematerjali/õppekava koostamine vms.

Mikrokraadiprogrammi õppejõud on kogenud spetsialistid (doktori- või magistrikraadiga ning töökogemusega valdkonnas) TÜ filosoofia osakonnast, TÜ eetikakeskusest ning Tartu Ülikoolist. Programmi kandideerimiseks on tarvilik kõrgharidus ning motivatsioonikiri. Õpingute maksumus on 1200 eurot (käibemaksu ei lisandu).

Kandideerimine on avatud kuni 21. augustini. Lähem info programmi kohta https://ut.ee/et/mikrokraadid

Huvilistele toimub infotund 10. augustil kell 12 Zoomi vahendusel. Link saadetakse registreerunutele ning kirja saab end panna siin.

 

 


Espenberg, S.; Juurik, M., Lõuk, K., Parder, M.-L., Remmik, M., Sutrop, M., Tamm, G. (2020). Teaduseetika järelevalve ja toetamise riikliku süsteemi loomine Eestis. Tartu: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE ja Tartu Ülikooli eetikakeskus.

Mikrokraadiprogrammi info ÕISis

Kandideerimisnõuded, toimumisajad ja lisateave

Vaata lähemalt
Kursuse visuaal

Eetiline tundlikkus aitab hoida õiget kurssi

inimene valmistab savinõud

Varasemad koolitused lasteaiale

väärtuste mäng sinise täringuga

Väärtused minus, sinus, meis ja meie ümber – kuidas kujundada väärtushoiakuid? Lasteaiale