Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Aasta väärtuskasvatuse koolid asuvad Võrus

Eile, 9. detsembril Tartus toimunud konverentsil selgusid koolid, kus väärtuskasvatusega tehakse eeskuju väärivat tööd. Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop andis väärtuskasvatuse rändkarikad ja tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2019“ üle Võru Gümnaasiumile ja Võru Kesklinna Koolile.

Võru Kesklinna Kool vääris karikat kaasava juhtimise, vabaduse ja vastutuse kujundamise ning füüsilist ja vaimset tervist toetava väärtuspõhise koolikeskkonna loomise eest.

Võru Kesklinna Kooli direktori Kaare Lille arvates näitas tunnustus seda, et nad on oma tegevustes õigel teel. „Meil on uus renoveeritud koolimaja ning saame nüüd öelda, et oleme suutnud uhkele välisilmele samaväärse uhke sisu saavutada,“ naljatles Lill kooli püüdlustest kõneldes. Kooli õppejuht Õnne Kronberg lisas, et tänu eetikakeskuse tunnustusprogrammile muutus nende töö süsteemsemaks ning nad on üheskoos oma õpetajatega palju saavutanud. „Väärtuskasvatuse karika saamine on hea meeldetuletus, et meie koolis on väga palju head, ning see kindlasti motiveerib meie kooliperet ka edaspidi,“ arvas Kronberg.

Võru abilinnapea Sixten Sild sõnas, et Võru Kesklinna Kool väärib igati oma tunnuslauset „Õppimiseks parim paik!“. „Selles koolis on inimesed alati särasilmsed ja tegutsemishimulised ning nad on edukad väga paljudes valdkondades,“ osutas Sild. Ta lisas, et kõige muu hea kõrval torkab Võru Kesklinna Kooli juures silma veel tegutsemislust iga-aastasel kooli muusikali lavastamisel ning vilistlaste tugev jätkuv toetus.

Võru Gümnaasium pälvis tunnustuse väärtuspõhise ja teadlikult kujundatud koolikultuuri, mõtestatud koostöö väärtustamise ning avatud, koostöise ja sõbraliku koolikeskkonna loomise eest.

Võru Gümnaasiumi õppejuht Annely Hindrikson sõnas, et tänab oma kooli õpetajaid suurepärase töö eest. „Ma olen tänulik, et nad olid valmis selle väljakutse vastu võtma, sest kohe algab ka uus arengukava periood ning eneseanalüüsi kirjutamine on sellele väärtuslikuks sisendiks,“ kirjeldas Hindrikson tunnustusprogrammi väärtust kooli jaoks. „Saame kõik hea nüüd oma arengu järgmisse etappi kaasa võtta ning hakkame püüdlema veelgi parema poole,“ ütles õppejuht.

Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrguosakonna peaekspert Anti Alasi tõi esile, et Võru Gümnaasium on alates kooli avamisest 2015. aastal olnud väga selge väärtusorientatsiooniga kool. „Rõõmustame koos, et kooli suurepärasus on nähtav järjest laiemalt ja kaugemale. Koolikogukond ning koolipidaja Haridus- ja Teadusministeerium on Võru Gümnaasiumi pingutust suurepärase kooli loomisel juba ammu märganud,“ sõnas Alasi.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli projektijuhi Nele Punnari sõnul on kindlasti igal koolil üle Eesti omad tugevad küljed ja arengukohad. „Tunnustusprogrammi käigus valmib kriitiliste sõprade nõustamise toel väärtusarenduse analüüs, mis aitab need tugevad küljed üles leida ja nähtavaks teha,“ lisas Punnar. Tema sõnul on koolid sageli tagasisides märkinud, et tunnustusprogrammis osalemine annab suuna, milliste tegevustega edasi liikuda või millest üldse loobuda. „On oluline, et kooli põhiväärtused ei jääks ainult dokumentidesse, vaid leiaksid ka igapäevaselt kehastuse,“ osutas Punnar.

Tunnustusprogrammi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ tiitlid anti üle 12. väärtuskasvatuse konverentsil „Harjutades kujuneb iseloom“. Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide ja lasteaedade väärtusalast tegevust alates 2009. aastast. Tunnustusprogrammides (varem konkursitööde kirjutamisel) võisid koolid osaleda juba seitsmendat korda. Hea kooli ja hea lasteaia tunnustusprogrammides on aastatel 2009–2019 oma tööd saatnud 113 lasteaeda ja 92 kooli.

Süsteemse väärtuskasvatuse eest tunnustatud koolid:

  • hea kooli eksperdi märgiga tunnustati Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi (juhtimise valdkond);
  • hea kooli edendaja tiitli pälvisid Jüri Gümnaasium, Tabivere Põhikool, Tartu Descartes’i Kool, Türi Põhikool, Võru Gümnaasium, Võru Kesklinna Kool, Väätsa Põhikool ja Ülenurme Gümnaasium;
  • tiitliga „Hea kooli teerajaja“ tunnustati Kergu Lasteaed-Algkooli, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli, Mäetaguse Põhikooli, Palupera Põhikooli, Roosna-Alliku Põhikooli, Sillamäe Eesti Põhikooli, Tallinna Läänemere Gümnaasiumi, Tartu Karlova Kooli ja Võnnu Keskkooli.

Väljaantavate tiitlite ja nende statuutidega tutvu eetikaveebis.  

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi raames.

Lisateave:
Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse projektijuht, 5528 5783, nele.punnar@ut.ee
Helen Hirsnik, TÜ eetikakeskuse projektijuht, 5340 3015, helen.hirsnik@ut.ee

 

Päisefotol vasakult: Võru linna haridusnõunik Anita Kikas, Võru Gümnaasiumi õppejuht Annely Hindrikson, Võru abilinnapea Sixten Sild, Võru Kesklinna Kooli õppejuht Õnne Kronberg ja direktriss Kaare Lill. Foto: TÜ eetikakeskus

Pildil on inimesed istumas laudade taga

Esmakordselt Eestis – 11 haigla ühine kliinilise eetika seminar

Navi lastelaager

Kas ikka tasub Ida-Virumaale õpetajaks minna?

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest