Academica sessioon eetikast, teadusest ja intellektuaalse omandi kaitsest

ACADEMICA
Special session


"Ethik, Wissenschaft und der Schutz geistigen Eigentums: Neue Technologien, alte Rechte und schwierige moralische Dilemmas"

"Ethics, Science and Protection of Intellectual Property. New Technologies, Old Rights and Difficult Moral Dilemmas"

"Eetika, teadus ja intellektuaalse omandi kaitse. Uued tehnoloogiad, vanad õigused ja rasked moraalsed dilemmad"

Tuesday, 20th of November at 13-16
Domus Dorpatensis (Ülikooli 7, Tartu)


Registration

Programme:
13.00–13:15 Introduction: Prof. Dr. Margit Sutrop, Centre for Ethics, University of Tartu
13:15–14:00 Prof. Dr. Dieter Sturma, University of Bonn, "Mortal Questions. Science, Ethics and the Life of Persons"
14:00–14:45 Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, University of Würzburg, "Intellectual Property rights and human dignity in stem cell research"
14:45–15:00 Coffee
15:00–15:40 Dr. Christian Heinze, Max Planck Institute, Hamburg "The future of Intellectual Property rights enforcement after ACTA"
15:40–16:00 Dr Aleksei Kelli, Tartu University, "Commentary: The future of Intellectual Property Rights enforcement from the Estonian perspective"
16:00 General discussion

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi