Ärieetika stipendiumid ning koostööleping Swedbank Eestiga

Reedel, 21. septembril 2012 allkirjastasid Tartu Ülikooli eetikakeskus, Tartu Ülikooli Sihtasutus ja Swedbank Eesti lepingu ärieetika stipendiumite väljaandmiseks.

Stipendiumi asutajate eesmärk on toetada uurimistöö tegemist vastutustundliku ettevõtluse küsimustes ja ärieetika valdkonnas ning tulemuste tutvustamist avalikkusele, seeläbi soodustades asjatundlikku avalikku debatti ja aidates kaasa jätkusuutliku ja sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluskultuuri arendamisele Eestis. Igal õppeaastal, sh 2012/2013 antakse välja kuni neli 2000 euro suurust stipendiumit Eesti ülikoolides õppivatele doktorantidele. Stipendiaatide ülikoolipoolset juhendamist teostab rakendusüksusena TÜ eetikakeskus.

Avalik konkurss kuulutatakse välja hiljemalt 1. oktoobril 2012.

Tartu Ülikooli pressiteade
Tartu Ülikooli fotograafi pildid

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile

Pildil on arutelumängu mängukaardid- ja raamat.

sTARTUp Day’l on esindatud ka humanitaarvaldkond