Avatud algus: valik retsepte mitmekultuurilise lasteaia kujundamiseks (2018)

Image
Avatud algus book cover

Koostajad: Mari-Liis Nummert, Ingi Mihkelsoo, Maria Jürimäe

Sisutoimetaja: Olga Schihalejev

Keeletoimetajad: Tiia Kõnnussaar, Jaana Eigi

Illustratsioonid ja kujundus: Marja-Liisa Plats

Autoriõigus: Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskus 2018

ISBN 978-9949-88-448-3

Käsiraamat valmis Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse projekti „Avatud algus: Eesti lasteaedade valmisoleku suurendamine rändetaustaga laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usuliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna toetamisel” raames. Käsiraamatu väljaandmist rahastasid Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest ja Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis.

Raamatu ja õppevideod leiab http://www.pagulasabi.ee/avatudalgus

 

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi