Autor:
/Unsplash

Budistlik eetika

Budistliku eetika keskmes on inimene, tema sisemine seisund ning meelestatus. Erinevalt näiteks kristlusest või islamist ei usuta Jumala olemasolusse ega tema kõikvõimsusesse ning seega ei ole kõlbelisus siin seotud reeglite ja kohustustega, vaid seisneb eelkõige enese arendamises.

Kuigi budistliku eetika keskmes ei ole reeglid ja kohustused, annab budism siiski teatud juhised, mis soovitavad, kuidas teel valgustatuse poole käituda. Ent neid ettekirjutusi ei tule järgida pimesi, vaid teha seda õigetel põhjustel. See tähendab, et inimene võiks teadvustada ja arendada endas ainult teatud omadusi, nimelt neid, mis on vooruslikud.

Lisaks

Filmisoovitus

„Kevad, suvi, sügis, talv ... ja taas kevad“
(Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom)

Lugu inimesest, tema vaimsest teekonnast, enese kaotamisest ning taas leidmisest, uuestisünnist, budistlikust õpetusest ning elu pidevast ringliiklusest.

Lavastaja Kim Ki-Duk, osades Yeong-su Oh, Ki-duk Kim, Young-min Kim, Jae-kyeong Seo, Yeo-jin Ha.

Riik: Lõuna-Korea; Saksamaa

Kiduki film on jagatud viieks osaks, milles iga aastaaeg kerkib inimese ühe elujärgu sümboliks. Film algab kevadega – katkendiga noore poisi lapsepõlvest vana kogenud munga ujuvas hütis, mis asub keset väikest järve. Näidatakse poisi arenemist nii igapäevases tegevuses kui ka esimestes ehmatavates kogemustes, kus poiss tajub piiri olemise ja mitteolemise vahel, mis sunnib eristama üksikisiku tegevuse elu universaalsest voolamisest.

Järgneb suvi. Poiss on saanud 17-aastaseks ning kogeb oma esimestes lähemates kokkupuudetes vana munga juurde sattunud neiuga armastuse, ilmaoleku ning kire vallutavat jõudu. Osa lõppeb poisi järgnemisega lahkunud tüdrukule.

Sügis. 30-ndates mees naaseb vana munga juurde, olles armukadeduse ja omamisiha lõksu langenult tapnud oma abikaasa. Kuid ka viimane pelgupaik ei suuda südametunnistuse piinade eest kaitset pakkuda. Lahendus ei saabu siiski kättemaksudeemonite, vaid tavaliste politseiuurijate näol, kes meest arreteerima tulevad.

Talv. Karistuse kandnud keskealine mees naaseb vana munga mahajäetud hütti. Munk ise on nüüdseks juba surnud, kuid peategelane asub tema kohale ning tema hoole alla satub üks sülelaps. Mäe otsast alla oma elupaigale vaadates mõistab munk, et elu on pidevas ringliikluses, mida läbistavad lõputud tõusud ning mõõnad; et elu on tervik, kus iga kogemus võib osutuda millegi jaoks vajalikuks, kui sa suudad tema poolt pakutava õppetunni omaks võtta ning sellega maailma kulgu paremini mõista; samuti ka seda, et üksik ei valitse kunagi universaalse üle, vaid ikka ja läbivalt vastupidi.

Taas kevad. Kunagisest poisikest on saanud õpetaja. Ring, kus erinevad pinnavirvendused kordavad samu universaalseid mustreid, algab uuesti.

RAAMATUD JA KOGUMIKUD

Goleman, D. Tervendavad emotsioonid: vestlused dalai-laamaga emotsioonidest, meelest ja tervisest. Tallinn: Pegasus, 2005.

Khyentse, Dzongsar Jamyang. Mis teeb budistist budisti. Tallinn: Valgus, 2010.

Masing, U. Budismist. Tartu: Ilmamaa, 1995.

Mäll, L. (koost). Budismi pühad raamatud. I. Tartu: Lux Orientis, 2004.

Mäll, L. (koost). Budismi pühad raamatud. II. Tartu: Lux Orientis, 2005.

Tema Pühadus XIV dalai-laama. Ethics of the new Millennium: aula lecture June 20, 2001 = Uue aastatuhande eetika: aulaloeng 20. juuni 2001. Tõlkinud Reet Sool. Tartu: Tartu Ülikool, 2004.

Tendzin Gjatsho, 14. dalai-laama. Iidne tarkus, moodne maailm: uue aastatuhande eetika. Tartu: Elmatar, 2001.

ARTIKLID

Kulmar, T. Elada inimese suhtes kaastundvalt. Usuteaduslik Ajakiri, 1406-6564 (2001) nr 2, lk 49-53.

VÄITEKIRJAD

Perli, G. Ristiusu ja Budhausu põhimõtted ja eetiliselt hinnatud. Magistritöö. Tartu, Tartu Ülikool, 192?

Talts, M. Budistlik raamat Eestis: ajalooline ülevaade. Bakalaureusetöö, juhendaja: Liivi Aarma; Tallinna Pedagoogikaülikool, infoteaduste osakond, 2001.

Uus, R. Ligimesearmastuse käsitlus religioosses eetikas kristluse ja budismi näitel. Lõputöö, Tartu Teoloogia Akadeemia, 2005.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Becher, J. (ed). Women, religion, and sexuality: studies on the impact of religious teachings on women. Geneva: WCC Publications, 1990

Bilimoria, P. (et al.). Indian ethics. Volume I: classical traditions and contemporary challenges. Aldershot, Hants, England; Burlington, VT: Ashgate, 2007

Cooper, D. E.; James, S. P. Buddhism, Virtue and Environment. Aldershot: Ashgate, 2005.

Dharmasiri, G. Fundamentals of Buddhist Ethics. Antioch: Golden Leaves Publishing, 1992.

Fu, C. W.; Wawrytko, S. A.(eds). Buddhist Ethics and Modern Society: an International Symposium. New York: Greenwood Press, 1991.

Harvey, P. An introduction to buddhist ethics: foundations, values and issues. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Harvey, P. Buddhist Ethics in Theory and Practice. London; New York: Routledge, 2006.

Keown, D. Buddhism and Abortion. London: Palgrave Macmillan, 1998.

Keown, D. Buddhism and Bioethics. London: Palgrave Macmillan, 2001.

Keown, D. Buddhist ethics: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Keown, D.(ed). Contemporary Buddhist Ethics. London: RoutledgeCurzon, 2001.

Keown, D. The Nature of Buddhist Ethics. London: Palgrave Macmillan, 2001.

Khoury, A. T. Das Ethos der Weltreligionen. Freiburg [etc.]: Herder, 1993.

Phra Dhammapitaka. Freedom: individual and social. Bangkok: Buddhadhamma Foundation, 2003.

Ricard, M. Happiness. A Guide to Developing Life`s Most Important Skill. New York Little, Brown, 2006.

Sahni, P. Environmental Ethics in Buddhism. London; New York: Routledge, 2006.

Standards for being a good student and child. Taipei: Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, 2003.

Päisefoto: Kenny Eliason, unsplash.com