Autor:
Pixabay

Eberbachi avalduses hoiatatakse, et Euroopa kõrghariduse väärtused on ohus

Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus (DAAD) koos Euroopa teadlaste ning kõrgharidusjuhtidega avaldas 17. juunil 2020 Eberbachi avalduse, milles kutsutakse ülikoole ja poliitikuid üles pöörama Euroopa kõrgharidusruumi (EHEA) alusväärtustele rohkem tähelepanu.

Bologna deklaratsiooni 20. aastapäeva (19. juuni) puhul avalikustatud dokumendis sõnastatakse kõrgharidusele olulised akadeemilised ja sotsiaalsed väärtused ning lüüakse häirekella, kuna „need väärtused on praegu tõsisemas ohus kui mis tahes ajal alates Bologna protsessi käimalükkamisest ja aastakümnest, mil Euroopa kõrgharidusruum ametlikult asutati“.

Avalduses on kirjas, et ülikoolid peavad rajama oma tegevuse põhi- ja ühiskondlikele väärtustele ning arendama ja hoidma selleks vajalikku kultuuri ja protseduure. Näiteks öeldakse, et ülikoolid ei peaks raha pärast tegema asju, mis lähevad vastuollu akadeemilise vabaduse või õigusriigi põhimõtetega. Samuti rõhutatakse väärtuskasvatuse olulisust ka kõrgkoolis – ülikoolid ei pea andma üksnes teadmisi ja oskusi, vaid ka kujundama „noorte inimeste isiksust ja iseloomu, et aidata neil saada küpseteks ja vastutustundlikeks kodanikeks“.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop, kes on samuti dokumendile allakirjutanute hulgas, paluti avalduse koostamises osalema väärtusarenduse eksperdina. „Eesti kogemust väärtusarenduse alal, sealhulgas meie riiklikku väärtusprogrammi, võeti dokumendi koostamisel paljuski eeskujuks,“ sõnas professor Sutrop.

Samuti jagas ta kogemusi Tartu Ülikooli hea teadustava väljatöötamise kohta. „Hea teadustava koostamist on Euroopa Komisjoni teadusdirektoraat varemgi nimetanud eeskuju väärivaks ning nüüd saime näidata, kuidas kaasata suurt hulka osalisi ühisväärtuste kokkuleppimisse,“ selgitas prof Sutrop, kuidas kasutati Eberbachi avalduse koostamisel Eesti väärtuslikke õppetunde.

Eberbachi avaldus

Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) ja Akadeemilise Koostöö Assotsiatsiooni (ACA) kutsel kogunesid 9.–10. septembril 2019 Eberbachis Euroopa teadlased ja teaduspoliitika kujundajad, et arutleda Euroopa väärtuste üle kõrghariduses.

Selle kohtumise tulemusel koostatud Eberbachi avaldusele alla kirjutanud teaduskogukonna liikmed kutsuvad Euroopa ülikoole ja ministreid looma Euroopa kõrgharidusruumis ja igas haridussüsteemis sellist keskkonda, mis toetaks praegusel keerulisel ajal Euroopa identiteedi ja väärtusruumi tugevnemist.

Avalduses leitakse, et kõrgharidus peab andma nii praktilisi oskusi, pädevust ja teadmisi kui ka aitama noorel inimesel kasvada vastutustundlikuks inimeseks. Samamoodi peab iga kõrgharidusprogramm edasi andma akadeemilist väärikust ja edendama head teadust, toetades inimeste kriitilise analüüsi oskusi ning tahet oma tegevust eetiliselt reflekteerida.

Loe täismahus eestikeelset avaldust.

Pressiteade on avaldatud DAAD-i kodulehel.
 

Lisateave: prof Margit Sutrop, eetikakeskuse juhataja, margit.sutrop [ät] ut.ee, 520 7183

Loe ka prof Sutropi, DAAD-i presidendi, Akadeemilise Koostöö Assotsiatsiooni presidendi, EURASHE presidendi ja Ljubljana Ülikooli rektori lisakommentaare (saksa keeles).

Kant 300. sünniaastapäeva kujundus koos joonistusega Kantist

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäev Tartu Ülikoolis

Margit Sutrop ja Katrin Laas-Mikko

NAISED TEADUSES: Pentagon kasutas USA sõjaväe- ja valitsusasutuste turvalisuse tagamise hankes Eesti filosoofide teadustööd

Mädanenud õun

Valdkondadevaheline teadusprojekt toetab eetilist otsustamist