Eesti JA Põhjamaad – Eesti KUI Põhjamaa? (2017)

Image
book cover

Koostajad ja toimetajad Tiia Kõnnussaar, Triin Paaver, Mari-Liisa Parder, Margit Sutrop, Liisi Veski

Keeletoimetajad Laura Lilles-Heinsar, Marie Soone, Liisi Veski

Korrektuur Kristi Lõuk, Heidy Meriste, Marie Soone

Kujundus ja küljendus Merle Moorlat

Tartu Ülikooli eetikakeskus 2017

Kirjastaja: EKSA

 

Raamatu väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest on möödunud terve inimpõlv. Millised on nüüd, enam kui veerandsada aastat hiljem meie unistused ja ideaalid? Kui kaugel me kunagi seatud eesmärgist – saada Põhjala riigiks – täna oleme? Miks on kümned tuhanded eestlased hääletanud jalgadega ning valinud oma elukohaks just mõne Põhjamaa? Mida tuleks teha, et Eesti inimesed oleksid oma kodumaal õnnelikumad?

Kogumikus analüüsivad Põhjala ja Eesti tippteadlased Põhjamaade identiteedi kujunemist ning arutlevad, kas Eesti kuulub või võiks kuuluda Põhjala riikide hulka. Mida ikkagi kujutab endast paljukõneldud Põhjamaade heaoluriigi mudel? Millisesse väärtusruumi kuulub Eesti uuringute põhjal?

Põnevat lugemist ja kaasamõtlemist pakub ka kogumiku teine osa: arvamuslugude ja fotokonkursi „Eesti JA Põhjamaad – Eesti KUI Põhjamaa?“ võistlustööd.

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega