Eesti Vabariigi naisministrid. Koguteos naistest poliitika tipus (2007)

Image
book cover

Koostajad ja toimetajad Margit Sutrop, Kristi Lõuk, Toomas Kiho

Keeletoimetaja Maris Makko

Kujundaja Sirje Ratso

Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Naisüliõpilaste Selts, Eesti Keele Sihtasutus 2007

 

Koguteose ilmumist toetasid EV Sotsiaalministeerium, Avatud Eesti Fondi projekt „Rohkem naisi poliitikasse“.

Raamatusse on koondatud kõigi Eesti Vabariigi naisministrite elu ja tegevuse lugu – see on esimene täielik ülevaade kõikidest naisministritest, kes on Eesti Vabariiki 89 aasta kestel teeninud: Renate Kaasik, Aino Lepik von Wirén, Siiri Oviir, Klara Hallik, Lagle Parek, Marju Lauristin, Liia Hänni, Liina Tõnisson, Tiiu Aro, Andra Veidemann, Signe Kivi, Katrin Saks, Mailis Reps, Kristiina Ojuland ja Ester Tuiksoo.

Selles raamatus räägivad nad usutluste kaudu ise oma kujunemisloost, poliitikasse tulekust ja ministrina tegutsemisest. Nende naiste tagasivaade käidud teele avab meie pilgule tükikese Eesti lähiajaloost: riigi ehitamisest, poliitilistest võitlustest, sotsiaal-majanduslikest muutustest ja erakondlikest suhetest.

Et saada võrdlusmaterjali, intervjueerisime veel nelja Põhja- ja Baltimaade väljapaistvat naispoliitikut (Ene Ergma, Vigdís Finnbogadóttir, Riitta Uosukainen, Vaira Vīķe-Freiberga).

Raamat algab teoreetilise osaga, milles eri autorid arutlevad selle üle, kuidas suurendada naiste osalust poliitikas, miks seda vaja on ja mis seda takistab.

Kogumik on valminud EV Sotsiaalministeeriumi ja Avatud Eesti Fondi rahastatud projekti Rohkem naisi poliitikasse raames. Projekti teostajateks olid Eesti Naisüliõpilaste Selts (ENÜS) ja Tartu Ülikooli eetikakeskus.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi