Autor:
Õnne Allaje-Kukk / Tartu Ülikooli eetikakeskus

Eetikakeskus ootab koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab avatuks 2023. aasta tunnustusprogrammid „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“. Tunnustusprogrammide eesmärgiks on toetada koolide ja lasteaedade väärtusarenduse alast tegevust ning arendada haridusasutuste eneseanalüüsi oskusi.

Tunnustusprogrammide selle aasta voor on seekord suunatud neile koolidele ja lasteaedadele, kes on juba programmis osalenud ehk n-ö edasijõudnutele. Osalema pääsevad need haridusasutused, kes on varasemalt tunnustusprogrammi läbinud mõnel korral aastatel 2019–2022.

„Tänavu alustame varasemalt eneseanalüüse kirjutanud koolide ja lasteaedadega ning soovime analüüsides fookusesse võtta peamiselt küsimuse, kuidas teha teadlikke väärtusvalikuid?,“ ütleb Nele Punnar, Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuht.

Ta lisab, et programmi pääsejate hulk on ka tänavu piiratud ning haridusasutustel tuleb kandideerimiseks enda tugevusi loominguliselt esile tuua: „Soovime, et koolid ja lasteaiad juba kandideerides mõtleks oma edulugudele – esitada tuleb näide ühest heast väärtusalasest praktikast, seostada see oma asutuse põhiväärtusega ning mõne hea kooli ja hea lasteaia mudeli aspektiga.“ Lisaks tuleb läbi mõelda ja esitada väärtuspõhise eneseanalüüsi kava.

„Esmakordselt väärtuspõhist eneseanalüüsi kirjutada soovijad jäävad kuni sügiseni ootele, kuid väärtusarendusega alustamiseks ei pea ju ootama tunnustusprogrammi kandideerimist. Asutusesiseste tegevustega on sobiv igal ajal alustada,“ toonitab Punnar.

Haridusasutused, kes soovivad tunnustusprogrammiga esmakordselt liituda või kes osalesid viimati enne aastat 2019, saavad teavet augustis, et ettevalmistava tegevusena läbida veebipõhised kursused.

Tunnustusprogrammi kandideerimine toimub 13. veebruarist 17. märtsini. Programmi pääsenud selguvad hiljemalt 24. märtsil.

Hea kooli ja hea lasteaia tunnustusprogrammides osalemise teave ja juhised asuvad heade praktikate andmebaasis heakool.ut.ee.

Tunnustusprogramm on analüüsiprotsess, mis aitab hea kooli või hea lasteaia mudelist lähtuva eneseanalüüsi toel märgata ja aru saada, milliseid teadlikke valikud teha, et oma haridusasutust arendada. Ka sellel aastal on iga osalev kool ja lasteaed protsessis toetatud kriitiliste sõprade poolt. Väljaantavate tiitlitega saab tutvuda eetikaveebis. Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ning tunnustanud koolide ja lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Tunnustusprogrammi korraldatakse tänavu juba üheteistkümnendat korda.

 

Tunnustusprogramm toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.

Navi lastelaager

Kas ikka tasub Ida-Virumaale õpetajaks minna?

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist