Autor:
Pixabay

Eksperdid kogunevad Tartusse Eesti hariduse tulevikku kujundama

Täna, 6. detsembril toimub ERMis Tartu Ülikooli eetikakeskuse 11. väärtuskasvatuse konverents, mis vaatab tulevikku. Milline on Eesti kool aastal 2035? Lisaks tunnustab eetikakeskus silmapaistvaid koole ja lasteaedu teadliku väärtuskasvatusega tegelemise eest.

Jälgi otseülekannet Postimehes

Konverentsi keskseks küsimuseks on, kuidas jõuda aastaks 2035 väärtuspõhise hariduseni, kus kõik osapooled teevad koostööd selle nimel, et meie lastest kasvaksid ennastjuhtivad, loovad, ettevõtlikud, vastutustundlikud ja hoolivad inimesed.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse eestvedamisel on koos kasvatusteadlaste ja koolijuhtidega valminud esimene versioon tulevikuhariduse visioonipaberist „Väärtused ja vastutus“, mille üle konverentsil arutletakse. Visioonipaberit koostava ekspertrühma juhi, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutropi sõnul oodatakse konverentsil osalejatelt kaasamõtlemist, kuidas tulevikuhariduse keskne idee – paindlikud õpiteed – ka tegelikult ellu viia. „Tuleb läbi arutada, kas kooli roll peaks tulevikus suurenema või tuleks vastutust jagada näiteks noortekeskuste või huvikoolidega. Mõtleme koos, kuidas toetada õpetajaid ja koolijuhte tulevikuhariduse väljakutsetega toimetulemisel,” selgitab professor Sutrop.

Kasvatusteadlaste, Tartu Ülikooli Pedagogicumi juhataja prof Margus Pedaste ja Tallinna Ülikooli õpetajahariduse prof Katrin Poom-Valickise sõnul on Eesti üld- ja kõrgharidus maailmatasemel, kuid on ka hulk lahendamist vajavaid probleeme. „Eesti haridus on nagu vikerkaar: seal on kõiki värve, head ja halba, tehakse nii õigeid kui ka mitte nii õigeid asju,“ ütleb prof Katrin Poom-Valickis. Tema sõnul on hariduses käibel tohutult müüte ja väärarusaamu, sest kaasaegseid teadmisi arengust ja õppimisest napib. Samas on positiivne näha üha suurenevat püüdu tõendus-ja teaduspõhisuse poole. Prof Margus Pedaste väitel on mitmed murekohad seotud just rahastamisega: „Riiklikult on haridustoetus kasvanud  muude avalike teenuste toetustega võrreldes vähem kui üheski teises OECD riigis.“

Konverentsil kõnelevad Airi Liimets (Tallinna Ülikooli kasvatusfilosoofia professor), Ando Kiviberg (Haridus- ja Teadusministeeriumi projektijuht), Dagmar Kutsar, (Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpoliitika dotsent), Hans Põldoja (Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi õppejuht), Indrek Lillemägi (Emili Kooli direktor), Katrin Aava (Tallinna Ülikooli kommunikatsioonieriala dotsent), Katrin Poom-Valickis (Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajahariduse professor), prof Margit Sutrop (Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja) ja Margus Pedaste (Tartu Ülikooli Pedagogicumi juhataja).

Paneeldiskussioonis „Paindlikud õpiteed – unistus või tegelikkus?“ osalevad Ilona-Evelyn Rannala (Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse lektor), Kadri Leivategija (Tartu Elleri kooli direktor), Urmo Uiboleht (TERA nõukogu esimees) ja Viive Vellemaa (Tartu Lasteaed Lotte direktor).

Konverentsi avapäeval tunnustab Tartu Ülikooli eetikakeskus konkursside „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ osalejaid. Samuti anname üle „Väärtuskasvatuse kool 2018“ ja „Väärtuskasvatuse lasteaed 2018“ tiitlid tunnustamaks silmapaistva ja järjepideva väärtuskasvatuse eest koolis ning lasteaias.

Konverentsi programm ja lisainformatsioon
http://www.eetika.ee/konverents2018

 

Konverents ja konkursid toimuvad Haridus ja Teadusministeeriumi riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" jätkuprogrammi raames. Konverentsi korraldamist toetab Briti Nõukogu Eestis.

Lisainfo:

Mari-Liis Nummert, Tartu Ülikool eetikakeskuse projektijuht, konverentsi peakorraldaja, mari-liis.nummert [ät] ut.ee,%20">mari-liis.nummert [ät] ut.ee, +372 5192 2019

Õnne Allaje, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht, meedia ja kommunikatsioon, onne.allaje [ät] ut.ee, +372 5308 4099

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi