Eneseanalüüsi käsiraamat haridusasutustele (2020)

Raamatu „Eneseanalüüsi käsiraamat haridusasutustele“ veebiversioon.

Koostaja: Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2020

Peatükid

Sissejuhatus. Väärtusarenduse eneseanalüüs. Halliki Harro-Loit

Koolijuht võiks eneseanalüüsi teha korra nädalas. Erli Aasamets, intervjueerinud Tiia Kõnnussaar

Kõige raskem on kirjutamist alustada. Anna-Liisa Blaubrük, intervjueerinud Tiia Kõnnussaar

Eneseanalüüs pole lihtsalt tegevuste loetelu ja kirjeldus. Margit Toomlaid, intervjueerinud Tiia Kõnnussaar

 

Raamatu koostamist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile