Eneseanalüüsi käsiraamat haridusasutustele (2020)

Raamatu „Eneseanalüüsi käsiraamat haridusasutustele“ veebiversioon.

Koostaja: Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2020

Peatükid

Sissejuhatus. Väärtusarenduse eneseanalüüs. Halliki Harro-Loit

Koolijuht võiks eneseanalüüsi teha korra nädalas. Erli Aasamets, intervjueerinud Tiia Kõnnussaar

Kõige raskem on kirjutamist alustada. Anna-Liisa Blaubrük, intervjueerinud Tiia Kõnnussaar

Eneseanalüüs pole lihtsalt tegevuste loetelu ja kirjeldus. Margit Toomlaid, intervjueerinud Tiia Kõnnussaar

 

Raamatu koostamist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.